Menu

Beáta Sýkorová

PPC špecialistka

Beáta Sýkorová študuje Fakultu matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave a v rámci svojej bakalárskej práce pracovala na marketingovom výskume a cenotvorbe pre bratislavskú čajovňu. V Pizza SEO sa venuje najmä správe PPC kampaní a vyhodnocovaniu ich efektivity.

Je certifikovanou odborníčkou na Google Adwords a Google Analytics.

adwords-qualifield-individual logo-analytics

Beáta Sýkorová