Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

AKTUALIZÁCIA (16.5.2013): Na zlúčenie stránok už nepotrebujete americkú IP adresu, už aj zo Slovenska funguje nová stránka – Page Support.

Nie je ojedinelé, že klienti majú dve alebo viac Facebook stránok, ktoré slúžia na jeden účel – ide o totožné stránky, ktoré reprezentujú jednu firmu, značku alebo lokalitu. Mohli byť založené duplicitne z rôznych historických dôvodov, alebo aj omylom. Pre jednoduchšiu správu a následné meranie výkonnosti týchto stránok je vhodné ich zlúčiť.

Facebook povoľuje zlúčenie, ak:

  • ste administrátorom všetkých duplicitných stránok, ktoré chcete zlúčiť
  • je názov duplicitných stránok dostatočne podobný
  • majú stránky určené na zlúčenie nastavenú rovnakú adresu – či už webovú alebo poštovú (v informáciách o stránke)
  • zlučujete stránku s menej fanúšikmi do tej, ktorá ich má viac

Návod je možné nájsť na Facebook Help stránkach.

Avšak toto zlučovanie od istého času nefunguje, aj keď všetko prebieha ako má, až do momentu finálneho potvrdenia. Vtedy okno nastavenia zmizne a nenasleduje žiadna informácia s potvrdením. Pokúsili sme sa preto nájsť alternatívne riešenie. A našli sme ho.

Na zlúčenie Facebook stránok budete potrebovať:

Následne si vyberiete Facebook stránku, ktorá má byť zachovaná, a až päť Facebook stránok, ktoré do nej chcete zlúčiť (platia vyššie uvedené podmienky pre zlučovanie stránok).

Facebook - ako zlúčiť stránky

Facebook – ako zlúčiť stránky

Po odoslaní formulára nasleduje potvrdzujúca stránka, ktorá informuje o tom, čo bude nasledovať  – odpoveď na váš Facebook registračný email v krátkom čase, na ktorú možno bude nutné reagovať, aby mohla akcia ďalej pokračovať.

Facebook - zlúčenie stránok (krok 2)

Facebook – zlúčenie stránok (krok 2)

Zatiaľ čakáme na potvrdzujúci email, po potvrdení zlúčenia budeme tento blog post aktualizovať.

AKTUALIZÁCIA: Stránky boli zlúčené bez nutnosti akejkoľvek ďalšej komunikácie s Facebookom. Neprišiel ani potvrdzovací email – to, či sú stránky zlúčené sme teda museli sami priebežne kontrolovať.

Páčil sa Vám článok?

Nenechajte si újsť raz mesačne naše najdôležitejšie novinky!
  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.