Menu

Nie každú reklamnú kampaň na Facebooku, ktorú spravujeme, sme aj tvorili. Často správu kampane preberáme po klientovi po tom, čo sa rozhodne venovať iným prioritám, nie je spokojný s dosahovaným výkonom alebo mu jednoducho kampaň prerastie cez hlavu. Prinášame vám prehľad potenciálne drahých chýb, s ktorými sa naši konzultanti pri kampaniach vytvorených klientmi stretávajú najčastejšie.

1. Vaša kampaň nie je správne zacielená

Vaše posolstvo je v reklame málokedy také všeobecné, aby bolo možné cieliť ho na všetkých, bez ohľadu na vek, pohlavie, záujmy, či rodinnú situáciu. Preto nebuďte leniví a pozrite sa na to, kto sú vaši zákazníci. Facebook vám dáva mnohé možnosti pre zacielenie tých správnych ľudí.

 • Príliš všeobecné cielenie: Snaha zasiahnuť čo najviac ľudí môže spôsobiť to, že reklama je pre používateľov, ktorým sa zobrazuje, nerelevantná. Ak máte pocit, že vám Facebook ukazuje pri tvorbe reklamy nízky predpokladaný zásah, a potrebujete rozšíriť cielenie o ďalšie záujmy, či rozšíriť vekové obmedzenie, radšej oddeľte toto rozšírenie do nového publika. To vám umožní jednoducho odsledovať, ako ľudia zacielení cez rozšírenie podmienok cielenia reagujú na reklamy.
 • Príliš úzke cielenie: Primalá cieľová skupina môže spôsobiť, že sa reklamy budú zobrazovať vo vysokej frekvencii, ľudí budú obťažovať, čo vygeneruje nízku mieru zapojenia (CTR) alebo negatívne reakcie (skrytie reklám, zrušenie sledovania stránky a pod.) – toto Facebook vyhodnotí ako neželané reklamy pre cieľové publikum a namiesto nich radšej bude zobrazovať tie, ktoré majú podľa Facebooku šancu na úspech.

Základné možnosti sú zacieliť používateľov podľa lokality (cieliť môžete na ľudí, ktorí sa nachádzajú v blízkosti vášho podniku, na výber máte aj cielenie na mestá a ich okolie – zadať sa dá vzdialenosť od mesta v kilometroch podľa vášho výberu alebo cielenie podľa krajov), veku, pohlavia, jazyka, demografie, záujmov a správania sa používateľov.

Vybrať si môžete taktiež typ spojenia s vašou stránkou. Cieliť vďaka tomu môžete na fanúšikov vašej fanpage/používateľov vašej aplikácie/návštevníkov vašej udalosti, na ich priateľov alebo z cielenia fanúšikov/používateľov aplikácie alebo návštevníkov udalosti vylúčiť.

Za chybu môžeme považovať aj nevyužitie potenciálu, ktorý Facebook ponúka pri tvorbe publika. Publikum, na ktoré by ste určite nemali zabudnúť, sú návštevníci vášho webu. Pridajte si do zdrojového kódu na každú stránku vášho webu Facebook Pixel a cieľte po vytvorení custom publika/audience na návštevníkov akejkoľvek podstránky vášho webu!

Chcete zasiahnuť viac ľudí, najlepšie podobných vašim zákazníkom, návštevníkom webu alebo inému vami vytvorenému custom audience, ale nie ste si istí, ako týchto ľudí zacieliť? Vytvorte si publikum ľudí, ktorí sú im podobní – vytvorte si lookalike publikum. Je úplne na vás, aké percento podobnosti s vašimi fanúšikmi si zvolíte, teda aké percento zhody s vybraným publikom si zvolíte.

2. Grafika na kolene, neprispôsobená pre Facebook

Chybou, ktorá sa vyskytuje pomerne často, je grafika neprispôsobená pre použitie na sociálnej sieti. Grafiku musíme vyberať podľa toho, kto je cieľovou skupinou.

Nestrácajte preto zbytočne čas tvorbou grafiky, ktorá je pre potreby Facebooku nepoužiteľná. Bude vás to stáť iba trochu času. Odporúčané rozmery, ktorými by ste sa mali riadiť, vám zaručia, že vaše obrázky sa nebudú zobrazovať orezané a budú sa zobrazovať na všetkých zariadeniach tak, ako ste ich navrhli.

Odporúčané rozmery pre príspevky s preklikom na web na desktope a na mobilnom zariadení (prirpavené podľa http://www.jonloomer.com/2015/05/11/facebook-image-dimensions-2015/)

Odporúčané rozmery pre príspevky s preklikom na web na desktope a na mobilnom zariadení (pripravené podľa http://www.jonloomer.com/2015/05/11/facebook-image-dimensions-2015/)

Pri tvorbe reklám by ste taktiež mali dbať na pravidlá, ktoré Facebook pre reklamy vytvoril. Inak sa môže stať, že reklamy Facebook jednoducho zamietne a vaša námaha bola zbytočná. V prípade, ak si nie ste istí, či reklama pravidlá spĺňa, spustite reklamnú kampaň a počkajte si na výsledok. Facebook zvyčajne kampaň odporujúcu pravidlám zamietne do 24 hodín.

Asi najčastejšie porušovaným je pravidlo percentuálneho obmedzenia textu v obrázkoch. Facebook na Slovensku povoľuje v súčasnosti v reklame využiť iba také obrázky, ktorých plochu zakrýva text z maximálne 20 %. Skontrolovať, či toto vami navrhnutá grafika spĺňa, si môžete napríklad s týmto grid manager tool.

Momentálne Facebook testuje novú verziu tohto pravidla, reklamy sú podľa neho rozdelené do 4 kategórií podľa toho, koľko percent textu obsahujú ich grafiky, nasledovne:

 • OK – žiadny text/pridané logo spoločnosti,
 • nízky obsah textu – do 20 % textu v obrázku,
 • stredný obsah textu – mierne nad 20 % textu v obrázku (podľa dostupných informácií do cca 50 %),
 • vysoký obsah textu – tieto reklamy budú pravdepodobne stále zamietané, resp. nebudú zobrazované.

Aj podľa nového pravidla teda bude platiť, že reklamy, ktorých grafiky neobsahujú text alebo ho obsahujú len málo, budú lacnejšie a Facebook ich bude uprednostňovať pred tými, ktoré textu obsahujú viac. Aj po zavedení nového pravidla sa preto oplatí naďalej riadiť pravidlom 20 %, hoci to pre marketérov znamená viac námahy a vyžaduje si to dávku kreativity.

Zisťovanie percentuálneho obsahu textu v obrázku cez grid tool . Vľavo uvádzame obrázok, ktorý vyhovuje ešte stále na Slovensku platnému pravidlu obmedzenia textu v reklame.

Zisťovanie percentuálneho obsahu textu v obrázku cez grid tool . Vľavo uvádzame obrázok, ktorý vyhovuje na Slovensku ešte stále platnému pravidlu obmedzenia textu v reklame.

Použité obrázky taktiež nesmú porušovať práva tretích strán a autorské práva. Pozor si dajte aj na obsah určený pre dospelých, Facebook je veľmi konzervatívny.

3. Pre reklamu využívate nesprávne ciele

Pre tých, ktorí začínajú s reklamami na Facebooku, je tým najdôležitejším tlačidlom Boost, po slovensky Propagovať príspevok. Ak to však s reklamnými kampaňami na Facebooku myslíte vážne, zbavte sa závislosti od tohto tlačidla a rozšírte si svoje vedomosti o reklamách. Facebook má v ponuke 11 cieľov, spomedzi ktorých máte na výber. Dôležité je vybrať si taký, ktorý vedie presne k takej akcii, ktorú chcete svojou kampaňou dosiahnuť.

Vybrať si môžete medzi:

 • propagáciou príspevku – príspevky s fotografiou/grafikou – neoplatí sa cez tento cieľ propagovať video ani príspevok s preklikom na web,
 • propagáciou vašej stránky/fanpage (zvyšovanie počtu fanúšikov),
 • nasmerovaním ľudí na váš web,
 • zvýšením počtu konverzií na webe (vykonanie konkrétnej akcie na webe),
 • dosiahnutím inštalácie aplikácie,
 • zvýšením používania vašej aplikácie,
 • zásahom ľudí pri lokálnych pobočkách,
 • zvýšením návštevnosti udalosti,
 • vyššou mierou využitia vašej ponuky,
 • zvýšením počtu pozretí videa,
 • zhromaždením potenciálnych zákazníkov pre svoju firmu.

Vďaka využitiu správneho cieľa pre konkrétnu kampaň zvýšite vo väčšine prípadov efektívnosť tejto kampane a taktiež si tým môžete zaručiť nižšiu cenu. Niekedy sa však môže stať, že cieľ vybraný podľa odporúčaní Facebooku prinesie menšiu návštevnosť/zapojenie publika, ako spustenie reklamy s cieľom propagovať príspevok. Vybrať správny cieľ pri každej kampani je niekedy umenie a testovať rôzne ciele treba s citom a na základe predošlých skúseností.

4. Robíte iba jeden variant reklamy

Neviete, či bude lepšie fungovať publikum od 18 do 25 rokov alebo publikum od 26 do 32 rokov? Či fanúšikovia ocenia viac oficiálne produktové fotografie alebo sa im viac zapáčia fotografie od zákazníkov? Testujte!

Aj keď sa vám zdá, že svojich zákazníkov dobre poznáte, a viete, aký text, aká grafika a aké cielenie bude pre tú-ktorú kampaň najefektívnejšie, výsledky takýchto A/B testov vás prekvapia a investovaný čas sa vám mnohokrát vráti vďaka nižším cenám za kliknutie a vyšším počtom akcií.

Testovať odporúčame:

 • obrázky,
 • nadpis reklamy (headline),
 • text reklamy,
 • popis linku (link description).

Testovať sa okrem iného oplatí aj umiestnenie vašich reklám. V upozorneniach (Insights) si stačí pozrieť, aké percento používateľov vašu fanpage navštevuje na desktope a aké z mobilného zariadenia. Tieto podskupiny môžu mať rozdielne očakávania a ciele.

Prispôsobte tomuto rozdeleniu aj váš rozpočet a rozdeľte si vaše publiká na tie, ktorým sa bude reklama zobrazovať na mobiloch, a tie, ktorým na desktopoch.

Pomôcť pri testovaní a optimalizácii vám môžu aj heatmaps. Testovaním sa napríklad zistilo, že používateľ si o 22,7 % rýchlejšie všimne reklamu v news feede ako tú v pravom stĺpci a táto reklama je používateľom sledovaná o 130 % dlhšie ako reklama v pravom stĺpci.

5. Neinovujete a ignorujete nové formáty

Facebook prichádza neustále s novými druhmi/vizuálmi/formami reklamných kampaní. Postrehli ste napríklad už dávnejšie vydané Slideshow reklamy? Otestovali ste ich už? Že nie? Tak sa poponáhľajte a využite obdobie, kým sú tieto formy ešte lacné! My sme tento druh kampane otestovali a napríklad v kampaniach zameraných na získavanie fanúšikov nás výsledky veľmi pozitívne prekvapili. Ceny za jedného fanúšika sa znížili v niektorých prípadoch až o 60 %. To stojí za vyskúšanie!

dudince blogpost

Aj zákazníkovi s menším rozpočtom sa oplatilo inovovať. Takto po jednoduchej zmene statického obrázka pri reklame zameranej na získavanie fanúšikov na slide show klesla cena a zvýšil sa počet získaných fanúšikov.

Veľa sa v poslednom období hovorí aj o Canvas – Vstupnej stránke, ktorá funguje iba pre mobilné zariadenia. Canvas vám poskytuje možnosť vytvoriť si mini landing stránky, bez nutnosti používateľa opustiť Facebook. Nakombinujte si fotografie (možnosť carousel ad), videá, textové polia, tlačidlá a priveďte ľudí na web originálnym spôsobom!

6. Neoptimalizujete

Je dôležité, aby ste po spustení reklamy jej efektivitu pravidelne kontrolovali. Facebook vám umožňuje sledovať množstvo ukazovateľov, vďaka ktorým takmer ihneď vidíte, či sa reklame darí alebo je neefektívna.

Dôležité je tiež sledovať ukazovateľ frekvencie reklám pri jednotlivých publikách. Príliš vysoká frekvencia totiž vedie priamo k zvyšovaniu ceny reklamy (pre každú reklamu je kritická hodnota frekvencie iná, my začíname byť ostražití už pri frekvencii 2/deň). Pozrite sa tiež, akú má vaša reklama podľa Facebooku relevanciu. Je toto číslo nižšie ako 5? Skúste zmeniť text reklamy alebo grafiku, zúžiť publikum a uvidíte, či vám to pomôže pri zvyšovaní relevancie.

Pozrite sa aj na to, aké formy alebo aký obsah zaujíma ktoré publikum. Pokiaľ je vaše publikum skutočne široké, je zbytočné tlačiť reklamu a míňať peniaze na tých, ktorých síce vaša spoločnosť zaujíma, ale daná téma im je cudzia. Taktiež sa pozrite na to, ktoré publikum je na vašej stránke najaktívnejšie. Skúste napríklad preliať časť denného rozpočtu z menej aktívneho publika do aktívnejšieho a uvidíte, či sa čísla v mesačných reportoch nepohnú k lepšiemu.

Facebook ponúka tiež možnosť nastavenia časov, kedy sa budú vaše reklamy vami vybranému publiku zobrazovať. Pokiaľ ponúkate špecifický produkt alebo služby, pre ktoré má reklama zmysel iba v určitom čase (napr. denné obedové menu, nočný klub a pod.), neplaťte za reklamu v priebehu celého dňa ale naplno využite denný rozpočet vtedy, keď bude o vás najväčší záujem.

7. Nepoužívate parametre, ktoré umožnia sledovať výkonnosť v Google Analytics

Na webe má nasadený Google Analytics skoro každý, ale často nemá označené reklamy na Facebooku tak, aby sa s nimi v Analytics dalo pracovať.

Nezabudnite na UTM parametre! UTM parametre sa pridávajú k webovej adrese, možné je to pomocou rôznych nástrojov, napr. tohto nástroja. Vďaka UTM parametrom zistíte, z akého zdroja (source) alebo z akej kampane (campaign) prišli používatelia na váš web, prípadne pri reklamách s preklikom na web pridávame ku kampani aj publikum, na ktoré konkrétnu reklamu cielime (blogpost_Patrik_marketeri). Pre zisťovanie efektívnosti vašich kampaní je to nesmierne dôležité. Vďaka tomu uvidíte, z akej kampane, resp. z ktorého konkrétneho publika prišiel používateľ, ktorý na vašej stránke vykonal vami zvolenú konverziu (prihlásenie sa do newslettera, nákup, registrácia a pod.).

Príklady, ako používať UTM parametre:

Pri platených reklamách médium – cpc (napr. reklama s cieľom na website clicks):
//pizzaseo.com/sk/blog/hotjar-testovanie/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blogpost_hotjar_adset1
//pizzaseo.com/sk/blog/hotjar-testovanie/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=blogpost_hotjar_adset2

Pri neplatených reklamách médium – social:
//pizzaseo.com/sk/blog/hotjar-testovanie/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=blogpost_hotjar

Na záver

Spravovanie profilov na sociálnych sieťach a platená podpora kampaní si vyžaduje váš čas, know how a dôležité je aj neustále učenie sa. Mali by ste byť neustále otvorení novinkám, ktoré, ako sme vám ukázali, v prvých mesiacoch zlepšujú pomer cena:výkon oproti starým formátom. Čas, ktorý strávite dôkladnou prípravou a optimalizáciou kampaní, sa vám niekoľkokrát vráti!

Aké máte skúsenosti so spravovaním reklamy na Facebooku vy? Našli ste sa v niektorej zo spomínaných chýb?