Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Po publikovaní informácií o Disavow links experimente (vzdanie sa škodlivých odkazov) sme avizovali, že pozície budeme naďalej sledovať a prinesieme aktualizáciu tohto experimentu.

Zosumarizujem kroky, ktoré sme v rámci experimentu, ako vzdanie sa odkazov pôsobí na pozície webov, podnikli:

Začiatkom novembra 2012 sme založili dva weby na doméne Blogspot.com cielené na nízkokonkurenčnú frázu “lesné hospodárstvo”:

  • cervenamodra.blogspot.com (tento web sme neskôr použili pre Disavow links)
  • modrazelena.blogspot.com (tento web sme ponechali bez zmien)

Oba weby mali text o téme „lesné hospodárstvo“, sledovali sme preto aj pozície na frázu „lesné hospodárstvo SR“.

13.12.2012 sme nahrali zoznam škodlivých odkazov pre web cervenamodra.blogspot.com a sledovali vývoj pozícií. Pozície sa zmenili, web sa prepadol pod konkurenčný modrazelena.blogspot.com napriek tomu, že si dovtedy viedol lepšie. Prehľad pozícií je možné vidieť v pôvodnom experimente.

15.1.2013 sme pre web cervenamodra.blogspot.com odstránili súbor označujúci školidvé odkazy a pozície okamžite reflektovali zmenu. Web cervenamodra.blogspot.com saopäť dostal na prvú pozíciu na zmienenú frázu, web modrazelena.blogspot.com sa usadil na druhej pozícii. Zlepšili sa aj pozície na kľúčové slová „lesné hospodárstvo“, kde predtým tiež nastal pokles.

DIsavow links experiment v grafe - vývoj pozícií

Zatiaľ čo počas uplatňovania súboru so škodlivými odkazmi sa pozície medzi oboma webmi roztvorili ako nožnice, po zrušení tohto súboru sa vzájomné pozície opäť priblížili a rozdiel sa medzi webmi vymazal. Weby si tak držia vzájomné tesné pozície dodnes.

Aj na základe vývoja po aktulizácii môžeme potvrdiť, že nástroj Disavow links naozaj vplýval na prepad a vzájomné pozície. Špecificky tak web „s označenými škodlivými odkazmi“ sa prepadol v pozíciách oproti webu „bez označenia škodlivých odkazov“.

Páčil sa Vám článok?

Nenechajte si újsť raz mesačne naše najdôležitejšie novinky!
  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.