Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Záujemcovia o naše služby majú niekedy nereálne očakávania a predstavy o tom, ako funguje online marketing. Snažíme sa im preto vysvetliť, že len rozumnou kombináciou služieb SEO optimalizácie, online reklamnej kampane a aktivít na sociálnych sieťach či použiteľnosti dokážeme ich web efektívne spropagovať. Aj na základe blog postu od firmy Nethemba som sa rozhodol napísať informácie, ktoré objasnia potenciálnym klientom, aké garancie im vieme poskytnuť a čo naopak garantovať nevieme. Všetky naše záruky platia pri strednodobej a dlhodobej spolupráci v horizonte pol roka a viac.

Techniky

Používame zásadne tzv. white-hat techniky optimalizácie, dodržujeme zásady dané v Google Webmaster Guidelines. Garantujeme, že naše odporúčania nemôžu mať za následok penalizáciu klientskeho webu vyhľadávačmi.

Pozície (SEO)

Garantujeme zlepšenie pozícií. Súčinnosťou SEO auditu, kampane na získanie spätných odkazov a marketingu na sociálnych sieťach dosahujeme pozície na prvej stránke výsledkov Google, často aj prvých miestach na presne kľúčové slová. Nevieme však garantovať konkrétne pozície na konkrétne kľúčové slová a takúto záruku žiadna seriózna spoločnosť neposkytuje. Výsledky Google totiž fluktuujú, častokrát zaváži napr. faktor čerstvosti obsahu a navyše sú výsledky geograficky cielené a personalizované. Ani dvaja užívatelia sediaci vedľa seba nemusia dostať rovnaké výsledky na hľadanú frázu.

Kampane (PPC)

Garantujeme zlepšenie výkonnosti online reklamnej kampane (napr. zvýšenie miery prekliku, zníženie ceny za klik a v konečnom dôsledku zlepšenie konverzií – viď nižšie).

Konverzie (použiteľnosť)

Garantujeme zlepšenie miery konverzie. Cieľom každého webu by mala byť konverzia – vykonanie cieľovej aktivity klientom (napr. uskutočnenie objednávky, odoslanie kontaktného formulára a pod.). Počet konverzií  sa odvíja od kvality webu. Jedna vec je dostať na stránku návštevníkov cez organické výsledky alebo platenú reklamnú kampaň, ale čo ak sa tí návštevníci iba poobzerajú (a v horšom prípade ani to) a odídu. Tu nastupuje do hry základná optimalizácia, obsah a použiteľnosť.

Kvalitný web musí spájať cielený obsah s ľahkou navigáciou a prehľadnosťou. Design musí byť prispôsobený cieľom webu. Klient by mal byť otvorený zmenám na webe po obsahovej, aj grafickej stránke.

Dohoda o mlčanlivosti (NDA)

Dohodu o mlčanlivosti máme priamo obsiahnutú v našich zmluvách s klientami. Garantujeme, že klientske informácie ako napr. štatistiky po skončení spolupráce ďalej nevyužívame. Ak máme neskôr klienta v rovnakej či podobnej oblasti, neposkytujeme mu žiadne informácie o konkurencii. Na druhej strane, získané skúsenosti pri práci s klientom (napr. prehľad trhu) využívame naďalej. Keďže ide o informácie získané z verejných zdrojov, tieto pod NDA nespadajú.