Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Internet banking IstrobankySéria videocastov „Veľký test použiteľnosti Internet bankingu slovenských bánk 2008 od Pizza SEO“ pokračuje Internet bankingom Istrobanky. Predchádzajúci videocast sme venovali použiteľnosti Internet bankingu Dexia banky.

Cieľom videocastu nie je prejsť všetky aspekty, ktoré sme pri hodnotení použiteľnosti Internet bankingu brali do úvahy, ale len vypichnúť a názorne ukázať niektoré z nich. Kompletný zoznam 60 ukazovateľov, prostredníctvom ktorého testujeme aplikácie jednotlivých bánk bude zverejnený až na konci tejto série videocastov spolu s rebríčkom nášho hodnotenia použiteľnosti Internet bankingu týchto bánk.

Pozitíva Internet bankingu Istrobanky

 • existuje zapamätateľná adresa „ibssl.istrobanka.sk“ (príp. „ibanking.istrobanka.sk“, z ktorej je ale nutné sa ďalej prekliknúť na ibssl.istrobanka.sk)
 • po prihlásení používateľ okamžite vidí stav svojho účtu
 • z úvodnej stránky sa dá jedným kliknutím dostať na prevodný príkaz
 • v nesprávne vyplnenom formulári je zvýraznená nesprávne vyplnená položky (žiaľ, vždy len jedna)
 • nad formulárom sa viditeľne zobrazuje informácia o nesprávne vyplnenej povinnej položke formulára (takisto, vždy len o jednej)
 • okrem všeobecného pomocníka existujú aj nápovedy k niektorým položkám

Negatíva Internet bankingu Istrobanky

 • neexistuje presmerovanie z http na https (adresu so zvýšenou bezpečnosťou) – používateľ musí písať https v URL adrese
 • v menu nie je zvýraznená položka, ktorá predstavuje práve zobrazovanú stránku
 • menu je rozbaľovacie, a teda je potrebné klikať dvakrát, kým sa používateľ dostane k požadovanej službe
 • povinné položky formulára nie sú zvýraznené
 • informácie o zle vyplnených položkách formulára a ich zvýraznenie je riešené vždy len po jednej položke
 • odhlásenie je nutné ešte potvrdiť

Pre tých, ktorí z technických, či akýchkoľvek iných príčin nemôžu, resp. nechcú spúšťať nasledujúce video, sme pripravili textový prepis tohto videocastu, ktorý nájdete nižšie.

Textový prepis videocastu:

Juraj Kerhát, konzultant
Zdravím Vás pri ďalšom videocaste spoločnosti Pizza SEO, ktorý bude o Internet bankingu Istrobanky. Pre Internet banking Istrobanky existuje stránka ibanking.istrobanka.sk. Toto je však len akási prechodná stránka, z ktorej je ešte potrebné sa ďalej prekliknúť na ďalšiu stránku ibssl.istrobanka.sk. Tu však je potrebné, ak by ste to chceli zadávať priamo do adresového riadku prehliadača, zadať https, bez ktorého Vám stránku nenájde.

[00:41] Po prihlásení sa používateľovi zobrazia informácie o jeho účtoch a o zostatkoch na týchto účtoch. Nad týmito informáciami sa nachádzajú užitočné informácie napríklad o tom, ako často sú zostatky aktualizované a ktoré informácie nemusia obsahovať. Je správne, že takéto informácie sa nachádzajú nad samotnými informáciami o účtoch, aby ich používateľ neprehliadol.

[01:10] V ľavej časti sa nachádza navigačné menu k účtom, ktoré je rozdelené na aktívne operácie, pasívne operácie a nastavenia hlásenia zostatkov. Je to rozbaľovacie menu, čiže je potrebné klikať dvakrát, keď sa používateľ chce dostať na niektorú z týchto položiek. Dobré je, že (odkaz) „Prevodný príkaz“ je medzi aktívnymi operáciami hneď na prvom mieste. Taktiež na úvodnej stránke, kde bol prehľad účtov, sa dá prekliknúť na prevodný príkaz.

[01:49] Tu sa nachádza formulár, ktorý je potrebné vyplniť pre zadanie príkazu na platbu. V tomto formulári však nie sú zvýraznené povinné položky. Až keď odošle používateľ nesprávne vyplnený formulár, dozvie sa, že niektorá položka bola nesprávne vyplnená povinná :). Bohužiaľ, informácie o nesprávne vyplnených položkách sú zobrazované vždy len po jednej. Ja som nevyplnil ani čiastku, ktorá musí byť viac ako 0, ale dostal som hlásenie že som nevyplnil len číslo účtu. Až keď by som toto číslo vyplnil, až potom sa mi zobrazí ďalšia chyba, že som nedal napr. kód banky a pod. Pri niektorých položkách sa nachádza nápoveda, ktorá môže byť pre používateľov užitočná v tom, že im bližšie priblíži, čo tieto položky znamenajú.

[02:49] Taktiež sa tu nachádza pomocník, ktorý je všeobecný a ktorý popisuje jednotlivé časti Internet bankingu.

[03:02] Pre odhlásenie slúži tlačidlo vpravo hore. Je potrebné naň kliknúť a potom ešte potvrdiť dotaz, či sa používateľ naozaj chce odhlásiť z Internet bankingu.

Ďakujem za pozornosť.

Podeľte sa o Vaše skúsenosti s používaním Internet bankingu Istrobanky prostredníctvom komentárov nižšie!