Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Našich potenciálnych klientov zaujíma, koľko stojí SEO. V tomto článku vám to ukážeme v súvislostiach.

SEO si zvyčajne na začiatku vyžaduje viacero analýz a vytvorenie stratégie. Hoc niektoré časti analýz pochádzajú z automatizovaných nástrojov, celkový úvodný audit a stratégia si vyžadujú niekoľko dní práce. Toto platí najmä vo vysoko konkurenčných odvetviach (pri oblastiach, kde je žiadna alebo minimálna konkurencia, niekedy stačí, aby skúsený konzultant vytvoril za 2 – 3 hodiny nahrubo stratégiu zameranú na „nízko visiace ovocie”).

Zapracovanie výsledkov analýzy a implementácia obsahových a off page aktivít si v odvetví s nízkou konkurenciou vyžaduje niekoľko mesiacov. Na SEO potrebujete robiť priebežne a dlhodobo, ak pôsobíte v odvetví s vysokou konkurenciou a vysokou mierou príležitostí získať výnosnú návštevnosť z organického vyhľadávania. V takýchto odvetviach robia na SEO priebežne viacerí vaši konkurenti, často s veľkou intenzitou a s externou podporou.

Priebežné náklady na SEO potom závisia od množstva aktivít, ktoré je potrebné realizovať. Ovplyvňuje ho aj počiatočný stav vášho webu a aktivity konkurentov. Práce môžu zahŕňať postupné vylepšovanie priamo na webe zamerané na:

  • obsah,
  • nastavenia,
  • používateľské rozhranie.

Ďalšie obvyklé aktivity sú:

  • tvorba obsahu na web aj mimo webu,
  • získavanie spätných odkazov,
  • úpravy existujúcich zmienok na iných weboch.

Náročnejší SEO projekt si priebežne vyžaduje aj niekoľko hodín na koordináciu, lebo aktivity si môžu vyžadovať spoluprácu niekoľkých rôzne zameraných špecialistov (technické SEO, kód, UX, obsah).

Keď si sčítame potrebný čas, ide bežne o rozpätie od 10 do niekoľko desiatok hodín mesačne. V Pizza SEO záleží presný náklad na zložitosti projektu a teda na tom, nakoľko skúsených SEO špecialistov si jednotlivé činnosti vyžadujú. Hodinové sadzby u nás sa pohybujú od 30 € pri SEO špecialistovi po 60 € pri senior konzultantovi pre domáci projekt (40 € a 80 € pri medzinárodných SEO projektoch). Nedávny prieskum agentúr realizovaný Truniversity ukazuje, že tieto ceny za SEO sú podobné zvyšku trhu:

Koľko stojí hodina online marketérskej práce podľa prieskumu Truniversity (zdroj: Blog Truniversity, 23. 1. 2017)

Koľko stojí hodina online marketérskej práce podľa prieskumu Truniversity (zdroj: Blog Truniversity, 23. 1. 2017)

Obvyklé SEO stratégie si vyžadujú aj rozpočet na externé (mediálne) náklady. Ide najmä o náklady za zverejnenie obsahu na weboch tretích strán a/alebo za pridanie spätných odkazov. Sú to platby blogerom, webmasterom či katalógom, niekedy priamo aj za vytvorenie obsahu a inokedy za zverejnenie odkazu. Niekedy ide o jednorazové platby, ale čím ďalej, tým častejšie obchodujú majitelia webov v podobe prenájmu priestoru či odkazov na určité obdobie. Výsledná suma sa môže pohybovať v nízkych stovkách pri slovenskom projekte, ale ľahko sa vyšplhá na veľa stoviek pri konkurenčnom projekte v nemecky či anglicky hovoriacom priestore.

Ak potrebujete dosiahnuť výsledky čím skôr, je možné zvýšiť intenzitu SEO aktivít (teda urobiť napr. za mesiac toľko práce, koľko by sa zvyčajne realizovalo za niekoľko mesiacov). Takáto potreba vzniká napríklad pri projektoch, kde je SEO ako kanál používané paralelne s inými v integrovaných marketingových a predajných kampaniach alebo pri riešení reputačných kríz. Niektoré SEO úpravy nie je vhodné robiť príliš rýchlo, aby ich algoritmy vyhľadávača neinterpretovali ako snahu o manipuláciu výsledkov vyhľadávania. Iné aktivity, spravidla tie, ktoré prispievajú k zlepšeniu reálneho zážitku používateľa z webu, je možné realizovať aj vysokým tempom – v praxi môže ísť napríklad o vytváranie a šírenie množstva kvalitného obsahu či optimalizáciu UX (optimalizáciu konverzného pomeru).

Pokiaľ si SEO stratégia vyžaduje implementáciu technických zmien na webe, musíte rátať s nákladmi na programátora či web developera (interne alebo externe).

Celkovo teda SEO stojí od niekoľko stoviek eur mesačne po niekoľko tisíc eur mesačne u externého dodávateľa alebo desiatky hodín kvalifikovaného interného času.

Aké iné cenové modely SEO existujú?

Jednorazové analýzy – napr. SEO audit alebo širší online marketingový audit, aký robíme v Pizza SEO, naceňujeme zvyčajne po rýchlom vyhodnotení webu pevnou sumou. Odvíja sa od toho, na aké otázky má audit odpovedať. U nás to je zvyčajne medzi 500 € a 1 000 € pri domácich projektoch, o niečo viac pri medzinárodných.

Keď robíme špecifické analýzy (napríklad analýza portfólia spätných odkazov u konkurencie či riešenie problémov s indexáciou), naceňujeme ich zvyčajne hodinovou sadzbou SEO špecialistu a vopred odhadujeme prácnosť.

Niekedy ponúkajú SEO špecialisti aj model s platbou za dosiahnuté pozície. Takýto model má mnoho úskalí a my ho neodporúčame. Pozície sa ťažko merajú objektívne a sú iba čiastkovou metrikou – klienta v skutočnosti nezaujímajú pozície ani na nich nezarába. Zarába na konvertujúcej návštevnosti a tú lepšie odráža výkonnostný model.

V niektorých oblastiach, kde je organická návštevnosť zdrojom konverzií na webe, je možné na SEO uplatniť výkonnostný model – dohodnúť si odmenu ako podiel z nejakej marže získanej vďaka nárastu (nebrandovej) organickej návštevnosti. Toto je ale schodné len pri určitých oblastiach (napríklad predaj poistenia) a na našom trhu sa uplatňuje zriedkavo.

SEO zadarmo alebo SEO lacno

Prevádzkovatelia nových webov niekedy hľadajú bezplatné riešenie SEO. Najbližšie k SEO zadarmo sa blížia rôzne online SEO nástroje („SEO analyzéry”), ktoré kontrolujú nejaké štandardizované parametre a dávajú k nim odporúčania na „zlepšenie SEO”.

Výstupy z týchto nástrojov sú ale len málokedy reálne použiteľné. Považovať zapracovanie automatizovaných odporúčaní za SEO optimalizáciu je veľké riziko. Ak je v nejakej oblasti niekoľko aktívnych konkurentov, je vylúčené, že sa ich dá dlhodobo predbehnúť s bezplatným alebo plateným SEO analyzérom.

Takéto nástroje je možné použiť, ak máte na projekt veľa času a ste pripravení v kombinácii so štúdiom informácií na fórach a blogoch sami sa zorientovať v tom, čo odporúčania znamenajú a ktoré sú dôležité.

Ešte väčším rizikom môže byť neuveriteľne lacné SEO. Pokiaľ sa cena za mesačnú prácu na webe, ktorý má konkurentov, po zohľadnení regionálnych rozdielov (napr. o niečo nižšie ceny SEO mimo Bratislavy) a rozdielov v skúsenostiach (SEO špecialista s dlhodobými referenciami z konkurenčných odvetví vs niekto menej skúsený), zdá byť veľmi nízka, je pravdepodobné, že agentúra či špecialista použijú nejaké automatizované, rýchle a rizikové techniky. V lepšom prípade prinesú krátkodobé výsledky, ktoré neskôr poklesnú. V horšom prípade vytvoria dlhodobé škody – použijú techniky, ktoré spôsobia dlhodobé penalizácie zo strany vyhľadávačov.

Lacné SEO môže vyť vhodným riešením pre weby, ktoré nemajú veľkú konkurenciu. Špecialista vám nastaví základné atribúty tak, aby ste boli nájditeľní, a ak nemáte silnú konkurenciu, možno viac netreba.

Pri weboch, ktoré majú reálnych konkurentov a majú potenciál priniesť vám zákazky či klientov, si SEO vyžaduje dlhodobú premyslenú prácu, a teda aj desiatky hodín času skúsených odborníkov.

Stojí to vôbec za to?

Dôležitá otázka a odpovede na ňu sa líšia. Niekedy to za to stojí – SEO projekty môžu mať rôzne ciele, od priamo predajných cez budovanie povedomia až po ochranu reputácie firmy či človeka.

V takzvaných transakčných hľadaniach, teda tých, kde hľadajúci je veľmi blízko nejakému nákupu, si organické výsledky čím ďalej, tým viac konkurujú s platenými. Tie viditeľnému priestoru často na desktope, ale obzvlášť na mobiloch dominujú.

Čím ďalej je hľadanie od transakcie, tým menej platených výsledkov a tým viac návštevnosti pre top organické stránky. Rozhodne nejde o bezcenný mediálny priestor – viditeľnosť v skorších fázach nákupného procesu môže konkrétneho dodávateľa urobiť oveľa familiárnejším (tzv. top of mind awareness – kto vám v danej kategórii napadne ako prvý) a zvýšiť jeho šance predať, keď sa daný používateľ posunie bližšie k nákupu.

Stále platí, že investícia do organickej viditeľnosti má návratnosť rozloženú na dlhšie obdobie – ak vybudujete organické pozície a návštevnosť a vzápätí sa prestanete SEO venovať, organická návštevnosť môže vydržať na vysokých úrovniach dlhšie a iba postupne klesať.

Teda SEO nestojí málo, čo ale neznamená, že nestojí za to, aspoň zvážiť jeho očakávané náklady a výnosy v porovnaní s inými marketingovými nástrojmi.

Páčil sa Vám článok?

Nenechajte si újsť raz mesačne naše najdôležitejšie novinky!
  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Označené ako: