Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

PizzaSEO.com je jedinou stránkou súkromného subjektu, ktorá splnila všetky pravidlá prístupnosti v monitoringu za rok 2007 vypracovanom pre Ministerstvo financií Úniou slabozrakých a nevidiacich.

Päťčlenný riešiteľský tím skúmal 98 stránok verejného sektora, 37 stránok v oblasti školstva a 65 stránok súkromných subjektov. Z 200 stránok 41 bolo prístupných bez výrazného porušenia kontrolných bodov alebo zásad.

Stránka Pizza SEO splnila všetky kontrolné body a pravidlá prístupnosti v plnom rozsahu spolu so stránkami miest Ilava (www.ilava.sk) a Nová Dubnica (www.novadubnica.sk) a webom Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (www.skn.sk).

Zákon o informačných systémoch verejnej správy prikazuje všetkým orgánom štátnej správy i samosprávam do začiatku júna 2008 zabezpečiť, aby ich informačné systémy spĺňali štandardy prístupnosti definované vo výnose č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (pdf) – za ich nedodržanie hrozia miliónové pokuty.

Komerčné subjekty, ktoré zanedbávajú prístupnosť, prichádzajú o množstvo klientov: popri užívateľoch s postihnutiami sa k ich službám často na neprístupnom webe nedostanú starší užívatelia či rastúci počet používateľov internetu na mobilných zariadeniach.

Správa z prieskumu zverejnená na stránke Informatizacia.sk obsahuje podrobné výsledky hodnotenia a postupy používané pre overenie prístupnosti webovej stránky.

Aj my v Pizza SEO ponúkame audit prístupnosti a konzultácie v oblasti prístupnosti webových stránok. Všetkým našim klientom odporúčame zohľadniť aspoň základné zásady prístupnosti a vždy sa im venujeme aj v rámci nášho najpopulárnejšieho vstupného produktu, Effective Web Auditu.

Označené ako: ,