Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Stránka Slovenskej národnej galérie bola redizajnovaná. Zatiaľ čo pri väčšine iných štátnych webov sa za nimi nikto neohliadne, minimalistický dizajn začal riešiť už aj týždenník Plus 7 dní, najmä kvôli cene (25000 €).

Slovenská národná galéria ako zadávateľ nedizajn stránky obhajuje:

Grafická koncepcia stránky bude pravdepodobne časom aj zbierkovým predmetom, ktorý by sme radi zaradili ako príklad inovatívneho grafického konceptu do Zbierky užitého umenia SNG,

povedala riaditeľka Alexandra Kusá.

Nás však zaujímalo, či tento nedizajn prejde malým testom použiteľnosti a prístupnosti. Použiteľnosť je dôležitá z hľadiska návštevníka stránok www.sng.sk, prístupnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím alebo pri používaní staršej či textovej verzie prehliadača.

Ako teda tento nedizajn hodnotím z pohľadu použiteľnosti a prístupnosti?

Použiteľnosť

Layout je rozdelený do dvoch stĺpcov, ľavý je využitý pre navigáciu (menu), pravý pre hlavný obsah. Obsah ľavého menu je nevhodne zvolený. Prvý odkaz je na anglickú verziu, za ním nasleduje odkaz-neodkaz (Javascript) na prispôsobenie veľkosti písma. Nasleduje odkaz Úvod, ktorý by mal byť najdôležitejším odkazom, keďže vedie na hlavnú stránku. Graficky však nie je nijak zvýraznený, a tak sa v navigácii poľahky stratíte. Odkaz Úvod by zároveň mal byť jednoznačne prvým odkazom v hierarchii.

Na rok 2012 je zvláštnosťou aj použitie javascriptového zväčšovača písma. Tento prvok bol populárny tak cca 6-8 rokov späť, keď prehliadače (najmä Internet Explorer) nevedeli jednoducho prispôsobiť veľkosť fontov. Dnes sa s ním už takmer nestretávame, keďže sa stal prebytočným.

Odkazy nie sú podčiarknuté, sú iba odlíšené modrou farbou, čo je ale nedostatočné.

Aktuálny dizajn SNG.sk

Aktuálny dizajn SNG.sk

Zaujme aj možnosť Hľadať, ktorá plní funkciu vyhľadávania na stránke. Zvláštne však je, že tento formulárový prvok nie je nijak ohraničený a na prvý pohľad pôsobí iba ako suchý text. Po kliknutí môžete vpisovať do textového poľa, ktoré je však tak krátke, že po pár znakoch už neviete, čo ste začali písať. Chýba tlačítko na odoslanie a tak musíte použiť klávesu Enter. Formulár je odosielaný priamo na Google.sk, kde sa používa parameter site:www.sng.sk. Pripomíname, že dnes je možné využiť Google Custom Search, ktorý sa dá prispôsobiť stránke z hľadiska layoutu.

Absolútne chýbajú akékoľvek nadpisy stránok, čo sťažuje orientáciu užívateľa.

Prístupnosť

Každá webová stránka štátnej správy, to platí aj pre príspevkové a rozpočtové organizácie, musí dodržiavať webové štandardy definované Zákonom 275/2006 Z.z. Množstvo webov tieto štandardy napriek pokutám až do výšky 33000 Eur nedodržiava (pozrite si najčastejšie chyby v prístupnosti). To platí aj o webe SNG.sk.

Na hlavnej stránke je niekoľko problémov – obrázok nemá definovaný alternatívny text a teda napr. nevidiaci nezistia, aká to aktuálna výstava je im ponúkaná. Menu síce je robené ako neusporiadaný zoznam, ale najdôležitejší odkaz nasleduje až pod odkaze English, čo znamená dvojnásobné stlačenie tabulátora pri ovládani z klávesnice a zároveň čítanie textu „English“ pri použití hlasovej čítačky.

Vypnutý dizajn

SNG.sk s vypnutým dizajnom

Ak si pozriete stránku nazvanú Mapa (názov je mätúci, keďže netechnicki orientovaní užívatelia môžu pod pojmom rozumieť klasickú mapu, nie mapu webu), obsahuje dlhý zoznam stránok v neprehľadnom strome. Z hľadiska použiteľnosti je však najhorším prešľapom použitie neštrukturovaného textu namiesto neusporiadeného zoznamu, ktorý by mohol byť viackrát členený (podradený).

O tom, že dekoratívne grafické prvky bez významu majú byť označené prázdnym parametrom ALT ani nemusíme hovoriť. Čítačky síce obrázok bez definovaného alternatívneho textu nahlas nepovedia, ale užívateľ si môže určiť čítanie názvu súboru. V tom prípade bude zaplavený balastom – stovkami názvov súborov. Použité obrázky (čiary stromu) by sa dali zároveň jednoducho nahradiť textovou alternatívou.

Navštívené a ešte neprezreté odkazy nie sú nijak farebne odlíšené, ďalšie porušenie princípov prístupnosti. Rovnako chýba podčiarknutie pre jasné odlíšenie od textu napr. pre farboslepých ľudí.

Nedostatkov je samozrejme viac – v texte som sa nevenoval napr. HTML kódu, ktorý tiež obsahuje niekoľko chýb. Osobne som zástanca minimalistických dizajnov, tie však musia spĺňať podmienky prístupnosti a použiteľnosti. Aktuálny nedizajn www.SNG.sk tieto podmienky nespĺňa. Pripomínam, že takýto experiment môže Slovenskú národnú galériu vyjsť pomerne drahoMinisterstvo financií SR môže udeliť pokutu vo výške až 33000 Eur.

Doplnené: Rony píše aj o nekonzistentnej navigácii.