Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Na stole máte ponuky dvoch či troch agentúr. Ako si však medzi nimi vybrať? Tento článok vám ponúka niekoľko otázok, na ktoré by vaša budúca digitálna alebo online marketingová agentúra mala vedieť presvedčivo odpovedať!

Nadväzuje na naše články o varovných signáloch, že platíte PPC agentúru zbytočne a o SEO „expertoch“, ktorí vám môžu škodiť.

1. Máte na nás čas?

Táto zdanlivo jednoduchá otázka môže rozhodnúť o tom, či vám agentúra prinesie výsledky alebo bolesti hlavy. Platí pre digitálne marketingové agentúry od tých „jednoosobových“ až po najväčších hráčov na trhu.

Ani najlepšia online marketingová agentúra, pokiaľ na vás v danej chvíli nemá kapacitu, nedokáže odviesť kvalitnú prácu. To ale znamená, že nestačí vybrať si najlepších, ale musíte si overiť, či majú na vás čas vtedy, keď ich potrebujete.

Ak máte čas vy, máte aj väčšiu možnosť výberu. Ľahšie sa naplánujú kvalitné ľudské kapacity na kampaň, o ktorej vieme s niekoľko týždňovým predstihom, ako na nového klienta, ktorý volá s tým, že „včera bolo neskoro“.

Pýtajte sa preto, kto menovite na strane agentúry bude robiť na vašom projekte, koľko času bude na vás mať a koľkých ďalších klientov bude riešiť zároveň!

2. Máte konkrétnych ľudí so skúsenosťou v projektoch podobného rozsahu?

Potreby klienta úzko súvisia s jeho „mierkou“. Ak na strane klienta funguje marketingová manažérka, ktorá má kapacitu zaoberať sa aj online marketingom, potrebuje úplne iný prístup ako povedzme e-shop, za ktorým stojí iba jeden človek.

Korporát s digitálnym oddelením potrebuje iný štýl reportingu, iné formy koordinácie. Zároveň, projekty rôznej mierky potrebujú rozdielne postupy.

Rodinné železiarstvo či tepovač kobercov bude chcieť od nás v rámci SEO aj copywriting pre web, lebo nemá na svojej strane nikoho, kto by na to mal čas alebo skúsenosti. Vzhľadom na rozpočet je možno ideálny skúsenejší študent. Banka si ‚copy‘ pripraví sama a neveľmi by jej pomohli nejaké textíky písané stážistkou.

Pokiaľ agentúra, ktorú zvažujete, nemá ľudí, ktorí by robili pre klientov ako vy, môžete v komunikácii naraziť na vážne problémy. Môžete dostávať výstupy, ktoré nebudete mať kapacitu čítať a pripomienkovať. Naopak, môže sa stať, že „SEO texty“ pre web cestovnej kancelárie bude zrazu písať študentík, ktorý dovtedy písal len popisky pre začínajúce e-shopy.

Pýtajte sa preto, kto z ľudí, ktorí budú na vašom projekte robiť, už robil na projektoch podobného rozsahu pre klientov podobnej veľkosti a s akými výsledkami.

3. Máte vytvorené fungujúce procesy?

Ak agentúra robila pre klientov ako vy, mala by mať pokope doladené postupy. Ak ich nemá a pri každom klientovi tvorí veci improvizovane, môžu dlho trvať alebo byť nekvalitné.

Niektoré SEO zadania sú veľmi špecifické – občas robíme napríklad pre startupy analýzy na mieru vyskladané sčasti z použitých metodík, ale sčasti vymyslené podľa ich potrieb.

Pre služby ako komplexné SEO či tvorba a správa kampaní v Google AdWords máme spracované vlastné štandardizované postupy. Ide o priebežne aktualizované návody či checklisty, kde je obsiahnutá naša zozbieraná skúsenosť, aby každý klient profitoval z know-how našich senior konzultantov pôsobiacich v online marketingu vyše 10 rokov.

Dobrými signálmi sú napríklad aj klientské dotazníky – ak vám na začiatku spolupráce agentúra nepoloží v nejakej podobe (mailom, telefonicky či cez online dotazník) súbor vstupných otázok, ukazuje to, že na to nemá spracovaný postup a bude vás pravdepodobne kontaktovať priebežne, keď zistí, čo všetko sa ešte zabudli opýtať.

Podobne by nemalo byť problémom vidieť vzorový report – uvidíte na ňom, či dáva zmysel a či vám taký report bude postačovať.

Pýtajte sa teda, aké popísané postupy či vzorové výstupy týkajúce sa služieb, ktoré si objednávate, vám agentúra vie ukázať!

4. Kto sa s nami porozpráva o vašej práci?

Je zarážajúce ako zriedkavo si slovenské firmy aj pri veľkých zákazkách pýtajú a overujú referencie. Na Slovensku často preferujeme zisťovať informácie cez vlastné kontakty.

Pripravujeme sa tým o užitočné informácie, ktoré nám pomôžu pri výbere. Schopnosť agentúry poskytnúť kontakt na viacero relevantných referencií – aktuálnych či minulých klientov, ktorí sú ochotní vám porozprávať o spolupráci, veľa prezradí.

Ak zavoláte dvom či trom ľuďom na strane klientov agentúry, ktorú zvažujete, vyskladáte si plastický obraz. Hoc je nepravdepodobné, že budú priamo kritizovať, na otvorené otázky o podrobnostiach spolupráce odpovedia pravdivo – chránia tým aj svoju reputáciu.

Pýtajte sa na konkrétne referencie, spojte sa s nimi a opýtajte sa na konkrétne aspekty spolupráce, na ktorých vám najviac záleží.

5. Ste ochotní s nami hovoriť?

V Pizza SEO sa snažíme, aby s potenciálnymi klientmi hovorili pri rozhodovaní priamo tí naši ľudia, ktorí budú neskôr pre nich robiť. Nejde nám iba o predaj, ale aj o nastavenie si realistických očakávaní.

Snažíme sa byť poctiví v tom, že potenciálnemu klientovi priznáme, ak pre neho nie sme tí najvhodnejší alebo, naopak, ak klient nesadne nám (lebo aj to sa stáva). To si ale vyžaduje venovať potenciálnemu klientovi čas – byť ochotný sa s ním rozprávať aspoň telefonicky, ak už nie osobne.

Ak na strane agentúry má na vás čas iba „salesák“, môže to byť varovný signál. Ešte horšie je, ak ani ten nie. Niekto by mal byť schopný zrozumiteľne odpovedať na vaše otázky, lebo ak sa nenájde v procese predaja, pravdepodobne sa bude ťažko hľadať, keď už budete klientmi.

Pýtajte sa teda, s kým sa môžete stretnúť, alebo komu môžete zavolať, aby vám vysvetlil všetky súvislosti ponúkaných služieb.

6. Ako je k vám ďaleko?

Radi by sme verili, že online služby sa dajú riešiť výlučne online, ale skúsenosť nám opäť a opäť potvrdzuje, že viac dosiahneme s klientmi, s ktorými sme schopní sa aspoň raz začas vidieť.

Pre nás to znamená akčný rádius klientov, ktorí sa aspoň raz začas vyskytujú v Bratislave či niekde na Slovensku.

Ak sa s klientom vidíme aspoň raz za štvrťrok, komunikácia medzitým sa dá zvládnuť kombináciou e-mailu, zdieľaných dokumentov a telefónov.

Pýtajte sa preto, kde sa s ľuďmi, čo pre vás budú robiť, môžete stretnúť, a hľadajte agentúru, s ktorou budete vedieť zorganizovať aspoň raz začas osobný kontakt.

Snažíme sa mať na tieto otázky pre našich potenciálnych klientov presvedčivé odpovede. Radi sa porozprávame o tom, čo dokážeme v SEO, PPC, sociálnych sieťach, UX či digitálnej analytike dosiahnúť pre vás.

Páčil sa Vám článok?

Nenechajte si újsť raz mesačne naše najdôležitejšie novinky!
  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.