Menu

Jean Luc Picard nevie nájsť svoj web vo výsledkoch po aktualizácii Pinguin, pod CC licenciou od užívateľa darkuncle na Flickr24. apríl priniesol vopred avizovanú aktualizáciu algoritmov vyhľadávača Google s cieľom odstrániť z top pozícií stránky nízkej kvality. Veľa zmien v algoritme pod názvom Penguin smerovalo na praktiky niektorých tzv. SEO (teda na stránky s prehnaným SEO – to sú tí, čo sa dnes držia za hlavu ako Jean Luc Picard na ilustračnom zábere).

Google na blogu podrobne vysvetlil, ako v apríli vyladil, doladil, bug fixoval a doplnil desiatky (presne 53) špecifických signálov, ktoré mali redukovať spam vo výsledkoch, ale niekedy nefungovali optimálne – z technického hľadiska nešlo len o update výsledkov Penguin ale aj menšie updaty algoritmov zavedených v rámci aktualizácie Panda spustenej vo februári 2011.

Niektoré zo signálov sú pomerne ľahko interpretovateľné a dá sa domyslieť, aké weby ovplyvnia – tu je náš anotovaný zoznam niektorých zaujímavejších aprílových zmien:

Natlačené domény

Zmena s kódovým menom Horde v rámci projektu označovaného Googlom Domain Crowding: redukcia počtu výsledkov z jednej stránky v rámci konkrétnych hľadaní. Táto zmena ovplyvní web stránky, ktoré mali organicky veľa výsledkov v niektorých kľúčových hľadaniach. Google posilní preferenciu obsahu z rôznych domén.

Čo je doma, to sa ráta

Viacero zmien sa dotýka hľadaní v medzinárodnom prostredí a stránok pokrývajúcich viacero lokalít a jazykov (povedzme korporátnych webov, kde krajiny bežia na subdoménach tretej úrovne ako sk.TLD.com). Projekt ImgOrgMap2 zvýši pravdepodobnosť, že vo výsledkoch sa objaví podstránka z vašej krajiny. Projekt spustený pod kódovým názvom Sudoku umožní lepšie rankovať obsah generovaný užívateľmi v rámci stránok s obsahom z rôznych lokalít a v rôznych jazykoch.

Kľúčové slová nahusto

Pod kódom Bi02sw41 má byť dosť zásadná zmena v tom, ako Google berie do úvahy, či sú na stránke obsiahnuté priamo hľadané kľúčové slová. Nie je jasné, ako bude fungovať, ale môže v niektorých prípadoch asi zatriasť výsledkami. Niektorých kvázi SEO a spammerov nepoteší projekt SPAM, ktorý zlepšuje detekciu tzv. keyword stuffingu (násilného prepchávania webu kľúčovými slovami, často schovanými).

Snippety

Aktualizácie DSS a solar spustené pod projektom Snippets aktualizujú a zjednocujú spôsob generovania tzv. snippetov – krátkeho výňatku zo stránky zobrazeného vo výsledkoch hľadania. Solar zvyšuje pravdepodobnosť, že snippet bude z úvodu stránky a nie neskoršieho textu. Snippet ovplyvňuje preklik z výsledkov – lepší snippet môže merateľne zvýšiť návštevy z vyhľadávania. Skontrolujte si preto, ako vyzerajú vaše snippety (a tie vašich konkurentov) pri kľúčových hľadaniach a prípadne ich dolaďte (v tomto vie Pizza SEO pomôcť).

Zatočia s hnilobou

Viacero zmien sa týka tzv. čerstvosti – Freshness (to je aj kódový názov projektu) – optimalizátori a spammeri vedia, že úplne čerstvý obsah má na krátko silný pozitívny efekt vo výsledkoch a vedia to v prospech svojich projektov využiť. Vyzerá to tak, že tieto techniky, nebudú fungovať alebo budú fungovať úplne inak (postupnejšie zmeny v čerstvom obsahu v rámci aktualizácie pod názvom sep, lepšie hodnotenie čerstvosti cez citron a NoRot – niečo ako „bez hniloby“ v slovenčine – ignorujúci čerstvý obsah veľmi nízkej kvality).

Mnoho zmien sa týka pohodlia užívateľa. Niektoré sú pre špecifické jazyky, ale niektoré rozširujú existujúce algoritmy na ďalšie jazyky a teda sa dotknú aj slovenských hľadaní. Za mnohé spomeňme redukciu zobrazovania Autocomplete predikcií, ktoré vedú k málo hodnotným výsledkom. Premakané. A podobne premakaných drobností, ktoré si všimneme pri hľadaniach by malo byť viac…

Klesla vám počas aktualizácie Penguin (alebo doladení update Panda) návštevnosť z vyhľadávačov? Pokojne sa obráťte na Pizza SEO, pomôžeme pripraviť a realizovať krízový plán, ktorý vás čo najskôr vráti do pozícií.

Páčil sa Vám článok?

Nenechajte si újsť raz mesačne naše najdôležitejšie novinky!
  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.