Menu

Mnohí občania využívajú na komunikáciu so štátnymi inštitúciami a úradmi verejnej správy najmä email. Primárne preto každý úrad potrebuje jednu emailovú adresu určenú na komunikáciu s verejnosťou, špecificky napr. pre žiadosti o informácie na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Pozreli sme sa na súčasný stav emailových adries, ktoré jednotlivé inštitúcie uvádzajú na svojich webových stránkach ako hlavné pre komunikáciu s verejnosťou. Konkrétne nás zaujímala časť pred zavináčom, pochopiteľne doména je vždy odlišná. Zo zoznamu sme vyradili inštitúcie, ktoré neposkytujú priamy emailový kontakt a majú na svojom webe iba kontaktný formulár (Slovenský metrologický ústav a obskúrny Puncový úrad Slovenskej republiky).

Súčasný stav emailových adries

Z tridsaťsedem inštitúcií používa dvadsať emailovú adresu info@, z toho niektoré priamo ako adresu pre účel získavania informácií. Osem úradov používa adresy typu sekretariat@, secretary@, tlacove@, predseda@ a iné slová podobného charakteru. Šesť inštitúcií používa emailovú adresu so skratkou názvu úradu – napr. fnm@ pre Fond národného majetku, gpsr@ pre Generálnu prokuratúru SR a pod. Tri inštitúcie majú ako primárnu emailovú adresu zverejnenú adresu s priezviskom (prípadne kombináciou mena a priezviska) konkrétnej osoby ako napr. palkovicova@, katarina.kasubova@ atď.

Naše odporúčania k štandardizácii emailov

Keďže vyše 50% inštitúcií používa emailovú adresu info@, a zároveň je takáto emailová adresa často využívaná aj mimo verejnej správy ľahko zapamätateľná a má priamu náväznosť na slovo informácie (infozákon), odporúčame aj ostatným inštitúciám zriadiť primárnu adresu kontaktu s občanom info@domena.gov.sk.

Neakceptovateľné je zverejnenie adresy konkrétnej osoby pre komunikáciu s občanmi a to z dôvodu, že keď napr. takáto osoba úrad opustí, je pravdepodobné, že adresa buď prestane fungovať alebo (a to je horší prípad) bude fungovať naďalej, ale nikto ju nebude sledovať.

Pre dva úrady, ktoré namiesto emailovej adresy poskytli iba kontaktný formulár, odporúčame ihneď emailovú adresu publikovať, a to z dôvodu, že formulár nie je plnohodnotnou náhradou emailu, nezachováva históriu odoslaných správ a sťažuje tak odsledovanie odpovedí na otázky či žiadosti o informácie.

Optimálny stav

Optimálny stav pre komunikáciu občana a úradov by bol v prípade, ak by existovala jedna univerzálna emailová adresa, z ktorej by sa požiadavky posielali podľa obsahu ďalej konkrétnej inštitúcii. Často sa totiž občan nemusí orientovať v temnej spleti kompetencií a zákonov, čo znižuje pravdepodobnosť zvoliť správneho adresáta žiadosti. Našťastie, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v takomto prípade prikazuje príjemcovi email preposlať na relevantnú inštitúciu, ktorá informáciou disponuje. Odtiaľ je však už len naozaj malý krok k zriadeniu univerzálnej emailovej adresy pre uľahčenie prístupu k informáciám a ďalšie stransparentnenie vzťahu verejnej správy k občanovi.

Prehľad emailových adries verejnej správy

Úrad E-mailová adresa
Úrad vlády SR info@vlada.gov.sk
Jednotka pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK) info@csirt.gov.sk
Dokumentačné a informačné stredisko sociálnej ochrany szaboova@sspr.gov.sk
Fond národného majetku Slovak Republic fnm@natfund.gov.sk
Generálna prokuratúra SR GPSR@genpro.gov.sk
Inštitút pre výskum práce a rodiny sspr@sspr.gov.sk
Kancelária verejného ochrancu práv sekretariat@vop.gov.sk
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR info@mindop.sk
Ministerstvo financií Slovenskej republiky info@mfsr.sk
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky palkovicova@mhsr.sk
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky info@culture.gov.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky marcela.bodorikova@land.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky info@employment.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky tlacove@justice.sk
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky info@minv.sk
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky info@mzv.sk
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky info@health.gov.sk
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky info@nku.gov.sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky predseda@nsud.sk
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby info@nases.gov.sk
Národný inšpektorát práce info@ip.gov.sk
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky info@antimon.gov.sk
Slovenská informačná služba info@sis.gov.sk
Slovenská inovačná a energetická agentúra office@siea.gov.sk
Slovenská lekárska knižnica sllk@sllk.gov.sk
Slovenský ústavu technickej normalizácie info@sutn.gov.sk
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky info@reserves.gov.sk
Súdna rada Slovenskej republiky podatelna@sudnarada.gov.sk
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky secretary@teleoff.gov.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sekretariat@skgeodesy.sk
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky info@ujd.gov.sk
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky info@pdp.gov.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky katarina.kasubova@normoff.gov.sk
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví urso@urso.gov.sk
Úrad pre verejné obstarávanie info@uvo.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky infocentrum@indprop.gov.sk
Ústav pamäti národa info@upn.gov.sk
 • Kozo

  Chlapci, akoze sorry, ale ked uz davate nejake doporucenia, pozreli ste si co hovori zakon?
  A nemiesate si trochu pojmy verejna a statna sprava? ;-{)

 • Daniel

  Zákon nič také nerieši, maximálne tak Výnos, všakže.

  Výnos hovorí, že emailové adresy určené na komunikáciu s verejnosťou podľa osobitného predpisu (teda infozákon) majú mať pred zavináčom slovo info. Keďže 19 inštitúcií takéto adresy ani nemá vytvorené (publikované?), môžeme to považovať za ignorovanie Výnosu alebo dokonca snahu vyhýbať sa povinnostiam stanoveným Zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

  Čo sa týka pojmov verejná a štátna správa, prvé pokrýva druhé (a navyše sa vzťahuje aj na obce). Odporúčanie má všeobecný charakter, teda platí aj pre obce. Samozrejme, čas na kontrolu webových stránok všetkých obcí na Slovensku nie je, takže sme zvolili práve len vybrané inštitúcie verejnej správy.

 • Peter

  A štandardy používania boldu v texte by sa niekde nenašli?

 • Kozo

  Ano, spravne .. mal som na mysli novelu 570/2009 zákona 275/2006 Z.z, ci povodny ZÁKON z 20. apríla 2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k nemu príslušný VÝNOS Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

  Kedze je tam definovane, ze info@ je povinna adresa, tak by som komentoval sposobom, ze nedodrziavaju formalne stanovene postupy. Cize komentar reagujuci na moj mi pride fakticky spravnejsie zhodnotenie situacie, ako im odporucat nieco, co uz formalizovane je a len to ignoruju.

  To, ze ste spominali verejnu spravu, ale vsetky spominane institucie su podmnozinou zahrnajucu len statnu spravu je fakt a akceptujem, ale aj tak mam osobne radsej striktnejsie rozdelenie, ked v pripade, ze zahrnam len jednu podmnozinu, tak ju aj definujem presnejsie.

  Ale v podstate suhlasim a nemam nejake vyhrady :-{))
  Unifikacia moze len pomoct …

 • Daniel

  Práve, ono by takáto info@ adresa nemala byť problém zriadiť a navyše je flexibilnejšia, keďže sa dá vždy smerovať na relevantného zamestnanca (aj ak sa medzičasom zmení).

  Ale ako píšem na záver – optimálnou by bola situácia, keby existovala jedna adresa na vybavenie informácií, žiadostí, otázok zo všetkých oblastí – operátor by už zariadil preposlanie na relevantný orgán. Paralela s linkou 112 – častokrát človek nevie, či má skôr volať sanitku alebo políciu, operátor zariadi výjazd všetkých potrebných ľudí.

 • juraj

  Ak sa chcete spytat na riesenie konkretnej situacie nebudete si predsa pytat tuto informaciu prostrednictvom 211-tky. To nie je zmysel infozakona. Takze je potrebne rozlisovat medzi infozakonom a dostanim informacie na riesenie problemu pripadne inych informacii. Na riesenie problemov by mal byt ustredny portal, ktory Vas nasmeruje na riesenie.