Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Bounce Rate

Bounce rate je miera opustenia stránok návštevníkmi. Za opustenie stránky (bounce) sa považuje iba prípad, keď si návštevník prezrie práve jednu stránku z celého webu a ďalej nepokračuje, ale okamžite odchádza (napr. späť na vyhľadávanie alebo zadaním inej adresy to prehliadača, nie však kliknutím na odkaz vedúci von zo stránky). Opustenie tiež je zvyčajne limitované dĺžkou nečinnosti na stránke. Napr. si návštevník otvorí web a 30 minút nevykoná žiadnu ďalšiu akciu, automaticky považujeme jeho správanie za opustenie stránky.