Menu

čítačky

Čítačky webu sú nástrojom, ktorý umožňuje pristupovať k webu aj ľuďom so zrakovým postihnutím – nevidiacim a ľuďom so slabšm zrakom.

Čítačka textový obsah prevádza do audio formy – číta nahlas a zároveň poskytuje možnosť sa na webe orientovať (rozlišuje navigáciu – menu, text, odkazy a pod.).