Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

ROI

ROI alebo Return on investment znamená návratnosť investície. Počíta sa ako pomer investovaných prostriedkov k zisku, ktoré priniesli.

KPI v SEO

KPI alebo Key Performance Indicators je žargón zo sveta biznisu pre merateľné ukazovatele výkonnosti (kritickú definíciu ponúka americká wikipédia, kratší popis nájdete aj v slovenskej). Základným merítkom v online marketingu zvykne byť návštevnosť. Samozrejme, musíme jasne definovať aká.
Pokračovanie článku

Ako si určiť SEO rozpočet

Jednou z najťažších diskusií pre SEO agentúru je diskusia s potenciálnym klientom o rozpočte na optimalizáciu. Privysoký rozpočet je mrhanie peňazí ale malý rozpočet môže znamenať, že klient nedosiahne vôbec nič.
Pokračovanie článku