Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Skóre kvality

Google AdWords hodnotí jednotlivé kľúčové slová a reklamy podľa svojho algoritmu, ktorý nazval „skóre kvality“. Na stupnici od 1 – 10 ním hodnotí, aké „kvalitné“ je kľúčové slovo (príp. reklama) v AdWords, či je relevantné k vyhľadávaniu v Google a tým má význam pre užívateľov. Hodnotí vždy, keď vaša reklama zobrazí na vyhľadávanie v Google.

Skóre kvality kľúčových slov sa skladá z 3 hlavných častí:
– očakávaná miera prekliku toho-ktorého kľúčového slova (nakoľko je pravdepodobné, že užívatelia sa cez kľúčové slovo a reklamu prekliknú na váš web)
– relevancia reklamy ku kľúčovému slovu (nakoľko kľúčové slov súvisí s reklamou, napr. či ide o tú istú službu, produkt a pod.)
– skúsenosti so vstupnou stránkou (či je stránka, na ktorú smeruje reklama relevantná k inzerovanej službe/produktu, či je vhodná pre užívateľa, príp. či sa na nej nenachádza obsah, na ktorý je zakázané inzerovať)

Okrem toho, na skóre kvality vplýva:
– cenová ponuka
– očakávaná miera prekliku reklamy
– historické kliknutia a zobrazenia „zobrazenej adresy url“
– geografická výkonnosť, v regiónoch, kde cielite
– úspešnosť reklám v rôznych typoch zariadení, kde sa zobrazuje vaša reklama – stolné počítače, mobily, tablety
– a „rozličné ďalšie faktory“, ktoré Google neuvádza.

Pre inzerentov je dôležité to, že skóre kvality ovplyvňuje:
– reálnu cenu za kliknutie – pri vysokom skóre kvality môže klesnúť reálna cena za kliknutie – za kliknutie zaplatíte menej ako konkurencia s nízkym skóre kvality
– pozíciu reklamy – kvalitné a relevantné reklamy s vysokým „SK“ sa, pri rovnakej CZK, môžu zobraziť vyššie v platených výsledkoch ako konkurencia
– vhodnosť pre reklamnú aukciu – nízke kvality skóre môže viesť k tomu, že reklama sa nebude zobrazovať v Google, aj keď má nastavenú vysokú max. CZK.

Oplatí sa reklama na vlastný názov?

Platená reklama vo vyhľadávaní na vlastný názov sa niekedy oplatí. Medzi klientmi je celkom rozšírený názor, že je zbytočné platiť v Google AdWords aj za kľúčové slová ako sú názov vlastnej firmy, značky, produktov a podobne. Túto úvahu je možné rozšíriť aj na slová, na ktoré „je“ majiteľ webu prvý. Hlavným argumentom býva, že „veď […]
Pokračovanie článku