Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

user personas

User personas – teda používateľské persóny, sú fiktívne charaktery, ktoré reprezentujú typologizovaného predstaviteľa určitej cieľovej skupiny. Ten má určité charakterové, psychologické či demografické vlastnosti, technické zručnosti, motivácie, ciele a podobne. Vytváranie a práca s user personas vedie k pochopeniu užívateľského správania a tým napomáha pri navrhovaní a zlepšovaní rôznych druhov produktov a služieb.