Menu

Filip Med

Asistent predaja

Filip Med je súčasťou nášho sales tímu, kde sa venuje najmä komunikácii a získavaniu nových klientov.

Ukončil štúdium na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity a online marketingu sa venuje od začiatku štúdia vo Veľkej Británii, kde absolvoval jeden ročník na University of Huddersfield.

Filip Med