Menu

Filip Škultéty

Stážista

Filip Škultétybol náš najmladší stážista a študuje na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. SEO pre vlastných klientov sa aktívne venuje od roku 2012. Na stáži v Pizza SEO bol od marca do augusta 2014.

Filip Škultéty