Menu

Hana Feriancová

Junior SEO špecialistka

Hanka je súčasťou nášho SEO tímu. Vďaka svojim aktívnym znalostiam nemeckého a anglického jazyka sa zaoberá predovšetkým optimalizáciou webov pre zahraničné trhy.

Momentálne študuje Marketing na Fakulte managementu UK v Bratislave. V Pizza SEO začínala ako stážistka.

Hana Feriancová