Menu

Imrich Petro

Tím líder

Imro začínal v Pizza SEO ako stážista a postupne sa stal súčasťou SEO tímu. Dnes vedie tím s názvom Slavín, ktorý zlepšuje klientom výsledky online kampaní a celkovú online viditeľnosť. Rád tvorí stratégie, buduje spätné odkazy a komunikuje s klientami.

Je absolventom Fakulty masmédií na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. V diplomovej práci skúmal problematiku spoplatnenia internetového obsahu na Slovensku. Vo voľnom čase rád varí a číta literatúru faktu.

Certification Analytics Qualified

Imrich Petro