Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Výzva

Kúpele Dudince sú naším klientom od roku 2012. Pomohli sme im s marketingom vo vyhľadávaní Google, spoločne sme rozbehli komunikáciu na Facebooku a vybudovali lovebrand pre staršiu cieľovú skupinu.

Vedeli sme však, že lepšie výsledky limituje rok čo rok zastaralejší web. Texty používali malé fonty, obrázky boli nevýrazné a rezervácia pobytu mohla byť jednoduchšia. Pustili sme sa do heuristickej analýzy a postupne sme web ladili. V roku 2015 sme dostali zelenú web kompletne prerobiť.

Úvodná stránka webu
Stránka pobytu
Rezervačný formulár

Zadanie

Anna Sedláková Marketing, Kúpele Dudince, a.s.
 • Nový web musí obsahovať rovnaké funkcie ako starý.
 • Pri tvorbe moderného webu budú zapracované odporúčania z heuristickej analýzy.
 • Nový web musí zohľadňovať špecifickú staršiu cieľovú skupinu.

Riešenie

 1. Zistenie potrieb, prieskum konkurencie

  Keďže Kúpele Dudince sú náš dlhodobý klient, pre ktorého robíme online marketing už päť rokov, vedeli sme celkom presne, čo ich klienti potrebujú, na čo sa pýtajú na sociálnych sieťach a na čo v komunikácii najlepšie reagujú.

  Potrebovali sme však vedieť, ako sa správajú na samotnom webe. Podrobne sme zanalyzovali návštevnosť webu pomocou dát z Google Analytics a určili sme problémové stránky.

  Chcem ponuku na web od Pizza SEO

 2. User persóny a heuristická analýza webu

  Na základe skúseností, dostupných dát z kampaní a komunikácie na sociálnych sieťach sme vytvorili tzv. user personas – vzorové typy zákazníkov. Nadefinovali sme ich problémy, potreby a túžby a pustili sme sa do prechádzania webu ich očami.

  Vďaka tomu sme napríklad zistili, že online objednávka nevyhovuje všetkým typom zákazníkov, navigácia sa môže riadiť inou logikou alebo že niektoré texty vieme spracovať prehľadnejšie.

  Chcem ponuku na web od Pizza SEO

 3. Tvorba schématických návrhov webu (wireframes)

  Po identifikácii potrieb zákazníkov a problémov aktuálneho webu sme vytvorili novú informačnú architektúru, novú navigáciu k jednotlivým stránkam a rozkreslili sme všetky stránky na webe do podoby jednoduchých schematických návrhov (wireframes).

  Tie sme potom predstavili klientovi spolu s filozofiu, ktorá za návrhom stojí. Stretli sme sa s pochopením vedenia kúpeľov a po pár malých úpravách sme sa mohli pustiť do tvorby novej grafiky.

  Chcem ponuku na web od Pizza SEO

 4. Grafika

  Tvorbu grafiky sme zadali jednému z nami overených grafikov, s ktorými zvykneme spolupracovať. Vedeli sme, že jeho vizuálny štýl bude vyhovovať nielen klientovi a segmentu, no najmä zákazníkom kúpeľov.

   

  Chcem ponuku na web od Pizza SEO

 5. Klikateľný prototyp webu

  Grafika dodala novej logike stránky potrebné emócie. Grafik, klient i my sme sa zdohli, že web pôsobí moderne, čisto, no zároveň prívetivo. Chceli sme si však byť istí, že sa bude páčiť a že ho bude vedieť používať aj cieľová skupina kúpeľov.

  Vytvorili sme preto predfinálnu verziu webu, ktorá nebola verejná a s ňou sme sa mohli vydať za budúcimi zákazníkmi.

  Chcem ponuku na web od Pizza SEO

 6. Používateľské testovanie

  Cieľom testovania s reálnymi zákazníkmi bolo zistiť, ako na nich nový web pôsobí a ako sa na ňom orietujú, a pozorovať na ich správaní, či sme niekde v procese vytvárania nového webu neurobili chybu.

  Na základe pripravených user persón sme vyvorili rôzne scenáre a ciele, ktoré potom naši testeri zo skupiny reálnych zákazníkov na webe plnili.

  Odhalili sme tak niekoľko drobných nedostatkov, ktoré našej cieľovej skupine komplikovali používanie webu. Tie sme ľahko opravili. Vo všeobecnosti však web obstál skvele a všetkým sa páčil.

  Chcem ponuku na web od Pizza SEO

 7. Finalizácia, nastavenie sledovania štatistík návštevnosti

  Po otestovaní webu sme už nemali pochybnosti o tom, že sa projekt uberá správnymi smerom. Web tak mohol “načisto” naprogramovať programátor zazmluvnený kúpeľmi, s ktorým sme boli zvyknutí spolupracovať aj my.

  Po finálnom naprogramovaní sme web ešte raz otestovali z hľadiska funkčnosti, doladili detaily, nastavili sledovanie správania návštevníkov a web spustili do ostrej prevádzky.

  Chcem ponuku na web od Pizza SEO

 8. Prispôsobenie online marketingu novému webu

  Web s novou logikou si vyžadoval aj iný prístup k doteraz bežiacim kampaniam. Vymenili sme všetky stránky, na ktoré smerovali reklamy, upravili vizuálnu komunikáciu na sociálnych sieťach tak, aby zodpovedala vizualite nového webu a zároveň sme web predstavili tým najdôležitejším ľuďom – zákazníkom.

  Na potešenie Kúpeľov Dudince aj nás sa nový web stretol s pozitívnym ohlasom a už onedlo sme videli aj prvé pozitívne vplyvy na predaje.

  Chcem ponuku na web od Pizza SEO

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako to prebiehalo?

 

UložiťUložiť

Výsledky

Redizajn prekonal všetky očakávania

Anna Sedláková Marketing, Kúpele Dudince, a.s.

Niekoľkoročná skúsenosť s prácou tímu Pizza SEO nás utvrdila v tom, aby sme im v roku 2016 zverili aj tvorbu novej responzívnej verzie webu – od prípravy wireframov cez grafické návrhy až po používateľské testovanie na vzorke našej cieľovej skupiny. Nová stránka už po roku užívania dokázala, že sme sa rozhodli správne. Podarilo sa dosiahnuť nielen zvýšenie jej návštevnosti, ale spoločnosti to prinieslo i výrazné zvýšenie reálnych tržieb z pobytov predávaných cez web. Ceníme si vynikajúcu komunikáciu a trpezlivosť celého tímu Pizza SEO zapojeného do zmien na našom webe a tešíme sa na ďalšie výzvy a spoluprácu.

0%
Zvýšenie konverznej miery oproti starému webu
0%
Zvýšenie výnosov z online objednávok oproti starému webu
0%
Počet online transakcií oproti starému webu

Kto na projekte pracoval

Konzultanti

Online marketing špecialisti

Ako získať cenovú ponuku?

Pri tvorbe webu je ideálne na úvod osobné stretnutie alebo telefonická diskusia (aj cez Skype). Dohodnite si ju na info@pizzaseo.com alebo telefonicky na čísle 02/52 444 196.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.