Menu

Ladislav Morávek

Online marketing špecialista

Ladislav Morávek je súčasťou nášho content tímu. V Pizza SEO sa špecializuje predovšetkým na emailový marketing. Pracuje taktiež na projektoch v oblasti webovej analytiky.

Je absolventom Fakulty aplikovaných jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde študoval prekladateľstvo anglického a nemeckého jazyka. Vo svojej bakalárskej práci sa venoval Krymskej kríze na Ukrajine. Počas školy úspešne absolvoval stáž v Pizza SEO.

Laco je certifikovaným odborníkom na Google Analytics.

Certification Analytics Qualified

Ladislav Morávek