Menu

Martin Bago

Online marketing asistent

Martin Bago je študentom na aplikovanej informatiky na FEI STU v Bratislave. Martin v Pizza SEO pracuje na auditoch webov pre klientov a tvorí kvalitný obsah.

Martin Bago