Menu

Miriama Křížková

Junior PPC špecialistka

Miriama Křížková je študentkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave, v rámci bakalárskej práce sa venovala optimalizačným algoritmom v logistike. V Pizza SEO sa venuje správe PPC kampaní, analýze dát a tvorbe interných nástrojov.

Je certifikovanou odborníčkou na Google Adwords.

adwords-qualifield-individual

Miriama Křížková