Menu

Miroslav Kolárik

Junior špecialista na sociálne siete

Miroslav Kolárik začal v Pizza SEO ako stážista v januári 2017.
Aktuálne pracuje ako Junior špecialista na sociálne siete a okrem klientských projektov má na starosti interný marketing Pizza SEO.

Miroslav k nám prišiel na stáž z Dánska, kde vyštudoval AP degree z Marketing manažmentu na Copenhagen Business Academy.

Miroslav Kolárik