Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Miroslav Kolárik

Multimediálna produkcia

Miroslav Kolárik začal v Pizza SEO ako stážista v januári 2017, neskôr pracoval ako Junior špecialista na sociálne siete. Aktuálne má na starosti foto & video produkciu a okrem klientských projektov má na starosti interný marketing Pizza SEO.

Miroslav k nám prišiel na stáž z Dánska, kde vyštudoval AP degree z Marketing manažmentu na Copenhagen Business Academy.

Miroslav Kolárik