Menu

Miroslava Stareková

PPC špecialistka

Mirka bola súčasťou PPC tímu. Ako certifikovaná špecialistka spravovala kampane v Google AdWords, na Facebooku a ostatných online reklamných systémoch. Navrhovala tiež online stratégie a riadila klientské online marketingové projekty.

Mirka študovala Obchod a marketing na Ekonomickej Univerzite v Bratislave a vďaka programu Erasmus+ si vyskúšala aj štúdium v zahraničí.

adwords-qualifield-individuallogo-analytics

Miroslava Stareková