Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Nikola Gibasová

Junior finančná manažérka

Nikola je v poslednom ročníku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave odbor manažérska matematika. V Pizza SEO začala stážovať v novembri na pozícii asistentky Sales oddelenia. V súčasnosti sa venuje správe financií firmy.

Nikola Gibasová