Menu

Nina Varhaníková

Junior PPC špecialistka

Nina Varhaníková študovala na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave.
Popri štúdiu úspešne absolvovala stáž v Pizza SEO a momentálne sa venuje správe PPC kampaní v Google Adwords a analýze dát.

Je certifikovanou odborníčkou na Google Adwords a Google Analytics.

adwords-qualifield-individuallogo-analytics

Nina Varhaníková