Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu
Auctionata

Auctionata.com

Zlepšenie optimalizácie a použiteľnosti

Auctionata je aukčný web s raritnými a unikátnymi starožitnými aukciami. S developermi Auctionata sme spolupracovali ešte pred spustením webu na celkovej marketingovej stratégii, optimalizácii pre vyhľadávače a poskytli sme odporúčania k použiteľnosti. Okrem toho sme pomohli implementovať na web mikroformáty.