Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Fleming Europe

Reklamná kampaň s úzkym cielením

Fleming Europe organizuje konferencie, tréningy či webináre po celom svete. Pri organizácii konferencie Small Scale LNG Forum sme Fleming Europe pomohli vytvoriť medzinárodnú reklamnú kampaň v Google AdWords a Bing Ads s veľmi špecifickým a úzkym cielením na mesta, v ktorých sú prístavy. Po niekoľkých týždňoch behu tejto kampane sme sa dostali k nastaveniu, ktoré prinášalo záujemcov o prihlásenie na konferenciu. Spoločne s Fleming Europe sme na základe tejto skúsenosti navrhli, v akom predstihu pred konaním konferencie je potrebné v budúcnosti začať s kampaňou.

Daniela Polomská (Group Marketing Technologies Manager)

Daniela Polomska - Fleming Europe“Spolupráca so spoločnosťou Pizza SEO nám priniesla úplne iný pohľad na PPC kampane, ktoré sú súčasťou našich najväčších projektov. Spoločná diskusia priniesla nové a zaujímavé nápady, ktoré plánujeme využiť aj pri tvorbe nových PPC kampaní pre nasledujúce ročníky. So spoluprácou s Pizza SEO sme boli obzvlášť spokojní, keďže sme z časti prebrali aj dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú výstavbu a štruktúru nášho nového pripravovaného webu.”