Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Kochabo (VarDoma.sk)

Konzultácie online stratégie vstupu na slovenský trh

Pre inovatívnu rakúsku službu donášky surovín na prípravu jedla vrátane receptu Kochabo sme konzultovali online stratégiu vstupu na slovenský trh (služba v roku 2013 na Slovensku prerušila činnosť).

Tiež sme pripravili návrh slovenskej značky, keďže rakúsky názov Kochabo (skratka kochen abonierung) na Slovensku nie je zrozumiteľný. Pre zistenie preferencií spotrebiteľov sme zorganizovali fokusovú skupinu zameranú na návrhy slovenského názvu.

Náš favorit, VarDoma.sk, zaujal aj účastníkovej fokusovej skupiny a Kochabo presvedčil.

Pizza SEO pre nás kompletne zabezpečila fokusovú skupinu, počas ktorej sme získali inšpirácie a cenné informácie o našich potenciálnych zákazníkoch na slovenskom trhu. Pizza SEO pre nás tiež pripravila niekoľko kreatívnych návrhov názvu služby, ktoré boli na skupine testované v kombinácii s našim už existujúcim firemným logom. Názov, ktorý mal najlepšiu odozvu sme si skutočne aj zvolili a prezentujeme sa na Slovensku ako vardoma.sk.

Monika Mikulová, Kochabo