Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Kúpele Dudince

Online kampane pre niekoľko krajín

Kúpele Dudince mali za cieľ získať viac rezervácií pobytov zo Slovenska a zahraničia, kde ich často v ponukách predbiehali agentúry a cestovné kancelárie. K splneniu tohto cieľa sme prispeli online kampaňou zameranou na niekoľko krajín Európy. Naše služby sme rozšírili aj na návrh stratégie pre sociálne médiá a komunikáciu v nich a na e-mailový marketing. Web a online komunikácia Kúpeľov Dudince dnes zabezpečujú podstatnú časť objednávok kúpeľných pobytov.

Prípadovú štúdiu k novému webu si môžete pozrieť tu: Kúpele Dudince – moderný kúpeľný web, ktorý zarába.

Anna Sedláková (Kúpele Dudince, a.s. – marketing):

Anna Sedláková - Kúpele Dudince a.s., marketing„Na spolupráci s Pizza SEO si ceníme vysokú profesionalitu celého tímu a predovšetkým efektívnu, rýchlu a iniciatívnu komunikáciu. Analýza použiteľnosti a navrhnuté zmeny nám pomohli vylepšiť prehľadnosť webovej stránky vzhľadom na našu cieľovú skupinu klientov. PPC kampane na slovenskom i zahraničných trhoch nám umožňujú zvyšovať viditeľnosť našej spoločnosti. Pravidelnou komunikáciou v rámci sociálnych sietí Pizza SEO vo veľkej miere prispieva k šíreniu dobrého mena našej spoločnosti a pozitívnych referencií spokojných zákazníkov kúpeľov. Môžeme konštatovať, že spoluprácou s Pizza SEO sa nám vo veľkej miere darí zvyšovať percento objednávok pobytov cez webovú stránku.“