Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Leier

Reklamná kampaň pre stavebné materiály

Nadnárodnej firme Leier, ktorá vyrába rôzne stavebné materiály, sme pomohli s prípravou reklamnej kampane v Google AdWords. Kampaň bola okrem vyhľadávania zameraná predovšetkým na opakované oslovenie návštevníkov – záujemcov o stavebné materiály, bannermi a textovými reklamami, keďže nákupný proces je v tomto segmente relatívne dlhý.

Aj keď na webe Leier nemôže návštevník nič kúpiť ani objednať a materiál si kupuje u lokálnych distribútorov, merateľnosť kampane sme dostali na vysokú úroveň, keď sme okrem metrík ako zobrazenia reklám a kliknutia na ne zaznamenávali aj e-mailové otázky zaslané špecialistom Leier, stiahnutia technických listov či prihlásenie do newslettra. Klientovi sme tak vedeli s veľkou istotou povedať, ktoré časti kampane sú efektívne.