Menu

Malacky.sk

Prístupný web podľa požiadaviek zákona

Pre webový portál mesta Malacky sme vypracovali Audit prístupnosti na základe požiadaviek špecifikovaných v Zákone č. 275/2006 Z. z..