Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako získať cenovú ponuku?

Pri content marketingu je ideálne na úvod osobné stretnutie alebo telefonická diskusia (aj cez Skype). Dohodnite si ju na info@pizzaseo.com alebo telefonicky na čísle 02 52 444 196.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako robíme content marketing

 1. Zanalyzujeme váš súčasný obsah a spravíme prieskum konkurencie

  Podklady pre prípravu content marketingovej stratégie získame od klienta na osobnom stretnutí.

  Zároveň zanalyzujeme aktuálny obsah na webe a preskúmame konkurenciu, aby sme zistili, ako spraviť odlišný, lepší a hodnotnejší obsah. Dôležité je definovanie cieľovej skupiny (na základe ktorej vytvoríme konkrétne user persony), pre ktorú budeme obsah tvoriť. To nám ukáže, aké typy obsahu sú pre vás vhodné.

  Chcem ponuku na content marketing od Pizza SEO

 2. Navrhneme konkrétnu stratégiu na základe potrieb a analýzy kľúčových slov

  Špecialista na obsahový marketing spolu so senior konzultantom navrhnú presnú stratégiu tvorby obsahu vzhľadom na definované ciele, user persóny a výsledky analýzy kľúčových slov.

  Vďaka analýze zistíme, aký obsah vyhľadávajú vaši zákazníci a aké typy obsahu sú pre pre vaše ciele vhodné (blog, PR a SEO články, e-book, infografiky, newslettre či obsah pre web). Navrhneme konkrétne témy a spôsob propagácie obsahu, štruktúru publikačného plánu a systém vyhodnocovania našej spolupráce.

  Chcem ponuku na content marketing od Pizza SEO

 3. Pripravíme publikačný plán

  Pri tvorbe publikačného plánu vychádzame z analýzy obsahu, kľúčových slov, schválených user persón a ďalších aktivít, ktoré sú súčasťou širšej marketingovej stratégie. Na základe plánu navrhujeme konkrétne komunikačné témy, ich formu a umiestnenie.

  K publikačnému plánu priradíme aj návrhy vizuálov. Spolu sa dohodneme, kto bude pripravovať grafiku a tvoriť multimediálny obsah alebo či budeme využívať fotobanku.

  Chcem ponuku na content marketing od Pizza SEO

 4. Navrhneme platformy pre umiestnenie vytvoreného obsahu

  Okrem určenia typov obsahu je dôležité aj jeho umiestnenie a šírenie pomocou sociálnych sietí alebo platených reklamných kanálov.
  Na základe stanovených cieľov sa môžeme zamerať na webový copywriting, ktorý pomôže zlepšiť pozície vášho webu vo vyhľadávaní alebo bude v súlade s konverznou optimalizáciou. To znamená, že nerobíme tzv. obsah pre obsah, ale že content marketing je orientovaný na dosahovanie výsledkov.

  Vytvorený obsah však môže fungovať aj ako forma PR propagácie vašich služieb alebo ako prostriedok na zlepšenie používateľskej a zákazníckej skúsenosti s vašou značkou alebo produktom.

  Chcem ponuku na content marketing od Pizza SEO

 5. Systematická tvorba obsahu podľa schváleného publikačného plánu

  Po spätnej väzbe k navrhovanej stratégii pripravíme prvý publikačný plán a začneme s tvorbou obsahu.

  Dôležitá je úzka spolupráca s klientom, keďže len on má cenné know-how, ktoré môžeme sprostredkovať zákazníkom. Samozrejmosťou je dôkladná rešerš a kontrola faktov. Naše texty sú prehľadné, ľahko čitateľné a titulky pútavé.

  Chcem ponuku na content marketing od Pizza SEO

 6. Pravidelne vás informujeme o výsledkoch

  Výsledky reportujeme vo frekvencii, ktorá vám vyhovuje. Sústreďujeme sa na to, aby bol obsah optimalizovaný a najmä hodnotný. Výsledkom sú lepšie pozície webu vo vyhľadávači, pozitívna používateľská skúsenosť vašich zákazníkov, viac konverzií a postupné budovanie povedomia o vašej značke.

  Zodpovieme vaše otázky, vysvetlíme výsledky a naplánujeme ďalšiu stratégiu osobne, telefonicky alebo mailom.

  Chcem ponuku na content marketing od Pizza SEO

 7. Proces tvorby obsahu

  Obsah tvoríme na základe vopred dohodnutých cieľov, ktoré sú odrazom reálnych biznis cieľov klienta. Podľa týchto cieľov určíme najvhodnejší typ obsahu, frekvenciu jeho tvorby a prispôsobíme ho konkrétnej nákupnej fáze. Tieto časti predstavujú základ obsahovej stratégie.

  Na sledovanie napĺňania cieľom používame analytické nástroje (napr. Google Analytics) a výsledky pravidelne reportujeme.

  Proces tvorby obsahu zahŕňa napr. analýzu konkurencie, analýzu kľúčových slov, A/B testovanie titulkov či CTA tlačidiel podstránok, alebo aj odporúčania pre cielenie reklamy na promovanie obsahu na sociálnych sieťach. Pri tvorbe nám tiež pomáhajú interné analytické nástroje alebo otestované vzory pre titulky či texty reklám. Každý kus obsahu klient vidí a odsúhlasí ešte pred jeho zverejnením.

  Chcem ponuku na content marketing od Pizza SEO

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Často kladené otázky

 1. Je obsahový marketing prínosný?

  Kvalitný a hodnotný obsah predstavuje ideálny nástroj marketingu, ktorý funguje dlhodobo. Kampane prichádzajú a odchádzajú, grafika sa mení podľa aktuálnej módy, no obsah je nadčasový. Viete ním zasiahnuť zákazníkov vo všetkých nákupných fázach – keď hľadajú informácie alebo radu, keď zvažujú, u koho nakúpia alebo keď si vyberajú konkrétny produkt alebo službu.

  Vďaka kvalitnému obsahu si dokážete vybudovať dôveryhodnosť, autoritu a odbornosť. Content marketing navyše ovplyvňuje ostatné súčasti marketingového mixu – je neoddeliteľnou súčasťou SEO, PPC reklám, sociálnych sietí, e-mailového marketingu aj tvorby webov.

  Chcem ponuku na content marketing

 2. Dokážete tvoriť obsah aj na náročnejšie témy?

  Áno, pre našich klientov sme tvorili obsah na medicínske, technické, IT, ale tiež aj na lifestylové témy. Súčasťou našej práce je úzka spolupráca s klientom/klientkou a dôkladné štúdium problematiky. Vďaka tomu sú texty obsahovo hodnotné a zároveň dbáme na to, aby boli formálne aj gramaticky na vysokej úrovni.

  Chcem ponuku na content marketing

 3. Aké sú výhody, keď má tvorbu obsahu na starosti agentúra?

  Vďaka tomu, že sa naša agentúra venuje komplexnému online marketingu, dokážeme tvorbu obsahu prepojiť s ostatnými službami – SEO – optimalizácie pre vyhľadávače, PPC, konverzná optimalizácia, e-mailový marketing, sociálne siete, alebo tvorba webov. Naši špecialisti na rôzne oblasti sa môžu medzi sebou kedykoľvek poradiť a spolupracovať na lepšom dosahovaní vašich cieľov.

  Tvorca či tvorkyňa obsahu môže pre svoju prácu zúžitkovať dáta získané od PPC alebo SEO špecialistov a naopak – pútavými textami dokáže zlepšiť efektivitu kampaní alebo dať pridanú hodnotu vášmu webu.

  Písanie textov či článkov je časovo náročný proces. Jeho výsledkom je hodnotný a jedinečný obsah, ktorý prináša organickú návštevnosť na váš web aj po mnohých rokoch.

  Chcem ponuku na content marketing

 4. Ako môže content marketing zvýšiť počet konverzií na mojom webe?

  Pri tvorbe obsahu využívame rôzne dáta získané napr. z analýzy kľúčových slov alebo z testovania s používateľmi (v prípade tvorby webu). Vďaka nim vieme, aký obsah vaši zákazníci vyhľadávajú v konkrétnej nákupnej fáze Uvidieť – Zvážiť – Konať – Starať sa (See – Think – Do – Care). Vďaka takémuto obsahu vás napríklad vedia jednoduchšie nájsť pri vyhľadávaní, no správny a kvalitný obsah ich tiež môže presvedčiť, že ste lepší ako vaša konkurencia. Vhodne zvolenými call-to-action tlačidlami ich vieme nasmerovať na tie správne podstránky na vašom webe a uľahčiť im nákupný proces.

  Chcem ponuku na content marketing

 5. Ako vyhodnocujete úspešnosť content marketingových aktivít?

  Úspešnosť content marketingových aktivít vyhodnocujeme v závislosti od toho, aký typ obsahu vytvárame a s akým cieľom. Tým môže byť napríklad nárast návštevnosti jednotlivých stránok vášho webu, počet stiahnutí (napr. e-booku), preklikov na konkrétny produkt alebo jeho nákup. Efekt content marketingu býva zväčša dlhodobý, keďže zákazníkov informuje, vzdeláva, inštruuje a posiela na tie správne podstránky a produkty.

  Chcem ponuku na content marketing

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Dohodnite si úvodnú konzultáciu!

Pri content marketingu je ideálne na úvod osobné stretnutie alebo telefonická diskusia (aj cez Skype). Dohodnite si ju na info@pizzaseo.com, alebo telefonicky na čísle 02 52 444 196.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.