Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako získať cenovú ponuku?

Pri práci na konverznej optimalizácii je ideálne na úvod osobné stretnutie alebo telefonická diskusia. Dohodnite si ju na info@pizzaseo.com, alebo telefonicky na čísle 02 52 444 196.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako pracujeme na zvýšení konverznej miery?

 1. Urobíme heuristickú analýzu použiteľnosti

  Heuristická analýza použiteľnosti vychádza zo zaužívaných zvyklostí, best practices a štandardov používateľskej skúsenosti na webe.

  Pri návrhoch zmien kombinujeme naše dlhoročné skúsenosti s používateľským správaním so sledovaním najnovších trendov na webe.

  Chcem zo svojho webu viac konverzií!

 2. Zrealizujeme používateľské testovanie

  Používateľské testovanie (alebo testovanie použiteľnosti) predstavuje prechádzanie vášho webu vybranými ľudmi, ktorí skúšajú vykonať vopred pripravené úlohy (konverzie).

  Užívateľské testovanie vieme uskutočniť za účasti najmenej 6, optimálne 10 používateľov. Testerov vyberieme podľa demografického zadania od vás.

  Výstupom sú konkrétne odporúčania na zmeny tých častí webu, ktoré sa ukázali byť problémové.

  Chcem zo svojho webu viac konverzií!

 3. Poskytneme analýzu prístupnosti

  Prístupný web si otvoria všetci – bez ohľadu na vek, použité zariadenie (responzívnosť) alebo zrakové postihnutie.

  Analýza prístupnosti navrhne konkrétne postupy, aby váš web mal dobrú prístupnosť a prispôsoboval sa rôznym obrazovkám či zariadeniam.

  Chcem zo svojho webu viac konverzií!

 4. Dokument s konkrétnymi odporúčaniami

  Problémy v použiteľnosti na vašom webe nielen popíšeme, ale najmä navrhneme účinné možnosti na zlepšenie prvkov webu aj s uvedením príkladov na zmenu.

  Po zapracovaní dosiahnete zvýšenie miery konverzie a vašich výnosov z webu.

  Vždy sme k dispozícii na zodpovedanie vašich otázok, vysvetlenie výsledkov a naplánovanie ďalšej podpory osobne, telefonicky i mailom.

  Chcem zo svojho webu viac konverzií!

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Naše referencie

Klienti, ktorým sme optimalizovali konverznú mieru

Desiatky referencií z komplexnej podpory v online marketingu

Ako robíme optimalizáciu konverzného procesu?

 1. Sú vaše odporúčania jednoznačné alebo ich treba ďalej testovať?

  Väčšina našich odporúčaní vychádza zo zaužívaných štandardov, ktoré užívatelia očakávajú.

  Pri niektorých návrhoch ale môžeme odporučiť ich ďalšie A/B testovanie, pretože jedna z odporučených verzií môže fungovať lepšie.

  Chcem zo svojho webu viac konverzií!

 2. Garantujete zlepšenie miery konverzie?

  Áno, po zapracovaní našich odporúčaní dôjde k merateľnému zvýšeniu miery konverzie.

  Chcem zo svojho webu viac konverzií!

 3. Beriete v analýze prístupnosti ohľad aj na mobilné zariadenia?

  Prístupnosť znamená, že k vášmu webu sa bude vedieť dostať každý. Zahŕňa teda aj kontrolu responzívnosti webu (či jeho mobilnej verzie), ako aj odporúčania k veľkosti fontov, farebným kontrastoma, štruktúre obsahu a ďalším.

  Chcem zo svojho webu viac konverzií!

 4. Kto urobí zmeny na webe podľa odporúčaní?

  Väčšinou tieto zmeny realizuje programátor alebo firma, ktorá web vytvorila a stará sa oň. Ak takúto možnosť nemáte, vieme niektoré zmeny zapracovať aj u nás.

  Pri komplexnejších weboch využijeme prevereného externého programátora, ktorý web upraví pod našim dohľadom. Obsahové zmeny vieme v závislosti od webu pokryť interne.

  Chcem zo svojho webu viac konverzií!

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Kto sme a ako rozmýšľame?

Ako získať cenovú ponuku?

Pri konverznej optimalizácii je ideálne na úvod osobné stretnutie alebo telefonická diskusia (aj cez Skype). Dohodnite si ju na info@pizzaseo.com, alebo telefonicky na čísle 02 52 444 196.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.