Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu
  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako získať cenovú ponuku?

Na úvod je ideálne osobné stretnutie alebo telefonická diskusia (aj cez Skype alebo Hangout). Dohodnite si ju na info@pizzaseo.com, alebo telefonicky na čísle 02 52 444 196.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako robíme kompletný online marketing

  1. Silné tímy s rôznorodou expertízou

    Podklady pre prípravu online marketing stratégie získame od klienta na osobnom stretnutí. Zameriavame sa na jeho biznis ciele a tomu prispôsobujeme marketingové aktivity.

    Podľa toho, o aký typ klienta ide a aké sú jeho ciele, určíme, ktorý z našich troch tímov, bude na klientovi pracovať. Aktuálne máme 3 tímy, ktoré pracujú na týchto typoch projektov:

    1. Kamzík – E-commerce tím
    2. Slavín – Online performance tím
    3. Devín – Media & branding tím

    Chcem zistiť možnosti spolupráce na kompletnom online marketingu

  2. Dobrý projektový manažment

    Každý projekt kompletného online marketingu pozostáva z práce viacerých špecialistov, ktorých na dennej báze koordinuje projektový manažér. Ten je klientovi dostupný kedykoľvek je to potrebné. V každom momente spolupráce má prehľad, čo sa v marketingu klienta deje, aké sú aktuálne výsledky a ako sa plnia ciele jednotlivých aktivít.

    Chcem zistiť možnosti spolupráce na kompletnom online marketingu

  3. Flexibilné služby prispôsobené aktuálnym potrebám

    Chápeme, že potreby klientov sa v čase menia, preto sa nesnažíme za každú cenu udržiavať aktivity dohodnuté na začiatku spolupráce. Priebežne vyhodnocujeme ich úspešnosť a zmysluplnosť. Ak v priebehu spolupráce zistíme, že nejaká aktivita nefunguje alebo sa zmenia potreby klienta, prispôsobujeme tomu stratégiu. Zbrklé zmeny však nerobíme, vždy analyticky zhodnotíme, čo sa meniť oplatí a čo radšej nie.

    Chcem zistiť možnosti spolupráce na kompletnom online marketingu

  4. Inhouse performance tímy

    Všetci špecialisti, ktorí na projekte spolupracujú, sú zvyknutí pracovať vo svojom tíme a navzájom sa vedomosťami a zručnosťami dopĺňajú. V každom tíme sú špecialisti na online reklamu, optimalizáciu pre vyhľadávače, sociálne siete, grafici, či UX dizajnéri. Klient tak dostáva podporu zohratého tímu, ktorý denne rieši jeho potreby spoločne.

    Chcem zistiť možnosti spolupráce na kompletnom online marketingu

  5. Overení partneri pre grafický dizajn, foto, video, app development

    Komunikácia s viacerými dodávateľmi môže byť vyčerpávajúca. Preto sa snažíme pre našich klientov pokryť všetky požiadavky súviace s online marketingom. Rozumieme tomu, ako má fungovať video použité v online priestore, napriek tomu, že nemáme vlastnú video produkciu. Ak nejakú expertízu nemáme interne u nás, dokážeme ju zabezpečiť a menežovať pre klienta na vysokej úrovni vďaka sieti dodávateľov takýchto služieb.

    Chcem zistiť možnosti spolupráce na kompletnom online marketingu

  6. Silná supervízia

    Cieľom ku kvalitnej spolupráci je podľa nás obojstranná spokojnosť klienta aj agentúry. Na stratégii pre kompletný online marketingu u nás pracujú špecialisti, tím líder každému tímu a hlavný stratég. Tím líder a stratég majú niekoľko rokov skúseností v online marketingu a prešli viacerými pozíciami špecialistov. Rozumejú preto expertnej práci, no majú aj tzv. “big picture”.

    Chcem zistiť možnosti spolupráce na kompletnom online marketingu

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Reklamné systémy, ktoré ovládame

Online reklamné kampane najčastejšie realizujeme v týchto systémoch

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako získať cenovú ponuku?

Pri tvorbe reklamnej kampane je ideálne na úvod osobné stretnutie alebo telefonická diskusia (aj cez Skype alebo Hangout). Dohodnite si ju na info@pizzaseo.com, alebo telefonicky na čísle 02 52 444 196.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.