Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako získať cenovú ponuku?

Pri tvorbe SEO stratégie je ideálne na úvod osobné stretnutie alebo telefonická diskusia (aj cez Skype). Dohodnite si ju na info@pizzaseo.com, alebo telefonicky na čísle 02 52 444 196.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako optimalizujeme weby

 1. SEO audit webu a online stratégia

  Dobre vyladený web po technickej aj obsahovej stránke je prvým predpokladom pre dobrú viditelnosť a pozície vo vyhľadávači.

  Náš komplexný SEO audit postavený na dlhoročných skúsenostiach odhalí všetky dôležité nedostatky a dá odporúčania na zlepšenie webu.

  V audite sa zameriavame technickú a obsahovú časť, viditeľnosť vo vyhľadávači, nastavenie štatistík, ale aj použiteľnosť a prístupnosť webu. Analyzujeme tiež pozíciu konkurencie aj online reputáciu.

  Chcem ponuku od Basta digital (bývalého Pizza SEO) na optimalizáciu webu pre vyhľadávače

 2. Analýza kľúčových slov a konkurencie

  Analýza kľúčových slov nám poskytne prehľad o hľadanosti jednotlivých výrazov a možnosti ich zacielenia na vašom webe. Poslúži ako podklad pre tvorbu kvalitného obsahu a získavanie spätných odkazov.

  Analýza konkurencie odhalí postupy, v ktorých sú vaši konkurenti popredu a pomôže vytvoriť stratégiu, ktorou ich dokážete predbehnúť.

  Chcem ponuku od Basta digital (bývalého Pizza SEO) na optimalizáciu webu pre vyhľadávače

 3. Komplexný online marketing

  Popri SEO stratégii skúmame aj príležitosti v iných online kanáloch.

  Využívame synergie s online reklamou, sociálnymi sieťami, konverznou optimalizáciou a ďalšími online marketingovými aktivitami.

  Chcem ponuku od Basta digital (bývalého Pizza SEO) na optimalizáciu webu pre vyhľadávače

 4. Nastavenie štatistík

  Dôsledné sledovanie správania návštevníkov vašich stránok je základom pre dlhodobú optimalizáciu webu.

  Nastavíme štandardný zber štatistík v Google Analytics alebo Tag Manageri – ciele, udalosti, segmenty, vlastné údaje a ďalšie.

  Chcem ponuku od Basta digital (bývalého Pizza SEO) na optimalizáciu webu pre vyhľadávače

 5. Získavanie spätných odkazov

  Cieľom dlhodobej kampane na získanie spätných odkazov je zvýšenie organickej návštevnosti z vyhľadávačov a iných webov cez zlepšenie pozícií.

  Na získanie kvalitných odkazov používame najpokročilejšie techniky – využívame tvorbu obsahu, partnerstvá s kvalitnými webmi, replikáciu odkazov konkurencie, ale aj vaše vlastné weby a kontakty.

  Chcem ponuku od Basta digital (bývalého Pizza SEO) na optimalizáciu webu pre vyhľadávače

 6. Tvorba a úprava obsahu

  Pomáhame tvoriť kvalitný textový aj multimediálny obsah potrebný pre SEO. Obsah tvoríme s konkrétnymi cieľmi a s využitím ukážkových user persón priamo pre klientsky web alebo ho umiestňujeme na iných weboch (online PR a blogger outreach).

  Preskúmame obsah na webe a upravíme texty s využitím vyhľadávaných kľúčových slov. Zameriame sa na titulky, META popisky, nadpisy stránok, popisy kategórií, ale aj iný, prioritný obsah.

  Chcem ponuku od Basta digital (bývalého Pizza SEO) na optimalizáciu webu pre vyhľadávače

 7. Monitoring a reporting

  Každý mesiac od nás dostávate zrozumiteľný prehľad odvedenej práce a jej výsledkov vrátane monitoringu pozícií, návštevnosti webu a dosiahnutých cieľov na webe.

  Ukážeme, čo sa nám podarilo splniť a aké kroky plánujeme ďalej.

  Chcem ponuku od Basta digital (bývalého Pizza SEO) na optimalizáciu webu pre vyhľadávače

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Kto sme a ako rozmýšľame?

Často kladené otázky

 1. Ako funguje Komplexné SEO?

  Služba Komplexné SEO – optimalizácia pre vyhľadávače je rozložená do viacerých fáz.

  V úvode sa pozrieme na váš web, zistíme nedostatky a navrhneme konkrétne úpravy.

  Následne vyladíme nastavenie štatistík a realizujeme dlhodobú kampaň na získanie spätných odkazov.

  Samozrejmosťou sú pravidelné mesačné reporty o výsledkoch a komunikácia s klientom.

  Chcem ponuku od Pizza SEO na optimalizáciu webu pre vyhľadávače

 2. Čo je súčasťou auditu webu?

  V audite skúmame váš web z hľadiska kódu, obsahu, viditeľnosti vo vyhľadávačoch, použiteľnosti a prístupnosti.

  Ak ste váš web nedávno menili, zaoberáme sa aj chybami pri migrácii a duplicitami.

  Zároveň pre vás pripravíme analýzu kľúčových slov a konkurencie a návrh SEO stratégie.

  Chcem ponuku od Pizza SEO na optimalizáciu webu pre vyhľadávače

 3. Kto urobí zmeny na webe podľa auditu?

  Väčšinou tieto zmeny realizuje programátor alebo firma, ktorá web vytvorila a stará sa oňho.

  Ak takúto možnosť nemáte, vieme vám so zapracovaním zmien pomôcť.

  Pri komplexnejších weboch využijeme prevereného externého programátora, ktorý web upraví pod našim dohľadom.

  Chcem ponuku od Pizza SEO na optimalizáciu webu pre vyhľadávače

 4. Aké spätné odkazy získavate?

  Spätné odkazy, ktoré pre vás získavame sú prirodzené a relevantné.

  Patria medzi ne odkazy z tematických blogov a webov, odkiaľ môžu prísť potenciálni zákazníci. Prirodzený linkový profil dopĺňajú odkazy z diskusií, špecializovaných katalógov či PR článkov.

  Chcem ponuku od Pizza SEO na optimalizáciu webu pre vyhľadávače

 5. Aké sú merateľné výsledky optimalizácie pre vyhľadávače?

  Okrem zlepšenia pozícií vám príde viac návštevníkov z vyhľadávačov, t.j. zvýši sa organická návštevnosť.

  Zlepšením použiteľnosti webu zas dosiahnete vyššiu mieru konverzie a teda zvýšenie počtu zákazníkov či obchodných kontaktov získaných cez web.

  Chcem ponuku od Pizza SEO na optimalizáciu webu pre vyhľadávače

 6. Garantujete zlepšenie pozícií?

  Áno, garantujeme, že pri dlhodobej SEO spolupráci v horizonte 6 a viac mesiacov dosiahneme zlepšenie pozícií.

  Rovnako garantujeme zvýšenie výnosov z webu meraných počtom konverzií alebo obratom.

  Chcem ponuku od Pizza SEO na optimalizáciu webu pre vyhľadávače

 7. Čo ak Google zmení algoritmus radenia výsledkov?

  Naši konzultanti priebežne sledujú trendy, novinky a zmeny vo vyhľadávaní Google. Na potrebné zmeny vás včas upozorníme v našom reporte tak, aby ste ich vedeli do webu zapracovať.

  Chcem ponuku od Pizza SEO na optimalizáciu webu pre vyhľadávače

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako získať cenovú ponuku?

Pri komplexnej SEO optimalizácii je ideálne na úvod osobné stretnutie alebo telefonická diskusia (aj cez Skype). Dohodnite si ju na info@pizzaseo.com, alebo telefonicky na čísle 02 52 444 196.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.