Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako získať cenovú ponuku?

Pri marketingu na sociálnych sieťach je ideálne na úvod osobné stretnutie alebo telefonická diskusia (aj cez Skype). Dohodnite si ju na info@pizzaseo.com, alebo telefonicky na čísle 02 52 444 196.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako robíme marketing na sociálnych sieťach

 1. Zistíme spoločne váš cieľ a zanalyzujeme, čo robia konkurenti

  Podklady pre prípravu online reklamnej kampane a stratégie pre komunikáciu na sociálnych sieťach získame od klienta na osobnom stretnutí alebo z vyplneného formulára.

  Zaujíma nás najmä cieľ komunikácie a reklamných kampaní, cieľové skupiny (na základe nich vytvoríme unikátne user persony), konkurenčná výhoda klienta, ale aj minulé kampane či súbežné marketingové aktivity. Zanalyzujeme aj viditeľnú online aktivitu vašich konkurentov.

  Chcem ponuku na marketing na sociálnych sieťach od Pizza SEO

 2. Navrhneme konkrétnu stratégiu kampane a komunikácie na sociálnych sieťach

  Špecialista na sociálne siete spolu so senior konzultantom navrhnú presnú stratégiu vašej komunikácie na sociálnych sieťach a štruktúru reklamných kampaní vzhľadom na definované ciele.

  Určíme v nej sociálne siete, ktoré sú pre váš biznis vhodné (Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat a pod.), odporúčané rozpočty, konkrétne návrhy formátov reklám, user persony a podľa nich vytvorené komunikačné témy a cielenie reklám, štruktúru publikačného plánu a spôsob vyhodnocovania našej spolupráce.

  Podľa potreby pre vás vytvoríme fanpage na Facebooku (Facebook profil firmy) alebo zoptimalizujeme komunikáciu na už existujúcej. Platí to, samozrejme, aj pre ostatné sociálne siete.

   

  Chcem ponuku na marketing na sociálnych sieťach od Pizza SEO

 3. Pripravíme publikačné plány

  Pri tvorbe publikačných plánov vychádzame z klientom schválených user person a ďalších marketingových aktivít, ktoré klient vykonáva. Vytipujeme pre ne konkrétne komunikačné témy a podľa nich budeme pripravovať pravidelné publikačné plány. Publikačný plán vám zašleme pred jeho zverejnením na prediskutovanie.

  K publikačnému plánu je potrebné aj vytvorenie vizuálov. Spolu sa dohodneme, kto bude pripravovať grafiku a tvoriť multimediálny obsah.

  Chcem ponuku na marketing na sociálnych sieťach od Pizza SEO

 4. Navrhneme formáty reklám a príspevkov

  Okrem určenia správnych sociálnych médií je dôležité aj využitie vhodných formátov reklám a príspevkov na vybraných sociálnych sieťach. Správa Facebooku je zväčša najkomplexnejšia, marketing na LinkedIne či Instagrame je zas vhodný iba pre vybrané segmenty.

  Na základe stanovených cieľov kampane navrhneme štruktúru kampane a publikačných plánov tak, aby čo najefektívnejšie plnila vaše ciele a aby sa zároveň využívali najnovšie formáty, ktoré sú na sociálnych sieťach dostupné.

   

  Chcem ponuku na marketing na sociálnych sieťach od Pizza SEO

 5. Pripravíme kampaň na spustenie

  Po spätnej väzbe k navrhovanej stratégii pripravíme prvý publikačný plán a nastavíme reklamné kampane.

  Už od prvého dňa kampane zaznamenávame všetky pre výkon dôležité mikro a makrokonverzie, aby sme výsledky dokázali detailne analyzovať, vyhodnocovať a v reportoch interpretovať.

  Chcem ponuku na marketing na sociálnych sieťach od Pizza SEO

 6. Správa a optimalizácia

  Podľa výsledkov priebežne navrhujeme klientovi, ako sa budú naše aktivity upravovať a ako by sa dali rozširovať.

  Starostlivosť o sociálne médiá pre nás znamená priebežné A/B testovanie rôznych prvkov kampaní, vyhodnocovanie a upravovanie bežiacich kampaní, sledovanie úspešnosti príspevkov a úprava komunikačných tém, aktívna komunikácia s vašimi zákazníkmi na sociálnych sieťach a ďalšie aktivity, ktorých hlavnými cieľmi je budovanie vzťahu so zákazníkmi spolu s plnením obchodných cieľov vášho biznisu.

  Chcem ponuku na marketing na sociálnych sieťach od Pizza SEO

 7. Pravidelne vás informujeme o výsledkoch

  Výsledky reportujeme vo frekvencii, ktorá vám vyhovuje. Sústredíme sa na metriky, ktoré sú pre vás zrozumiteľné a zmysluplné – dopyt, predaj, výnosy.

  Zodpovieme vaše otázky, vysvetlíme výsledky a naplánujeme ďalšiu stratégiu osobne, telefonicky alebo mailom.

  Chcem ponuku na marketing na sociálnych sieťach od Pizza SEO

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Často kladené otázky

 1. Aké sú výhody, keď komunikáciu na sociálnych sieťach spravuje spolu s klientom agentúra?

  V Pizza SEO máme skúsený tím, ktorý tvoril stratégie pre komunikáciu na sociálnych sieťach (primárne Facebook, Instagram a LinkedIn) pre spoločnosti z rôznych oblastí od e-shopov, cez B2B sektor až po pro-bono spoluprácu s niektorými z najznámejších neziskových organizácií. Všetko to, čo sme sa za tento čas naučili, využijeme aj pri správe vašich profilov na sociálnych sieťach.

  Vďaka tomu, že v Pizza SEO kladieme veľký dôraz na marketing založený na dátach, vieme určiť, ktoré tematické okruhy a druhy príspevkov pomáhajú pri napĺňaní stanovených cieľov a ktoré nie, a vďaka tomu dokážeme zvolenú stratégiu upravovať smerom k ich naplneniu.

  Spôsob spolupráce vám vieme upraviť na mieru. Pomôžeme napríklad len s PPC reklamou na Facebooku, ale takisto aj s komplexným marketingom na sociálnych sieťach.

  Chcem ponuku na marketing na sociálnych sieťach od Pizza SEO

 2. Aké sú výhody, keď reklamné kampane na sociálnych sieťach spravuje agentúra namiesto klienta?

  Náš social tím má skúsenosti so správou kampaní pre spoločnostiam v rôznych oblastiach a pri ich tvorbe, správe a optimalizácii dbáme hlavne na dáta. Vďaka podrobnej analýze dát získaných z bežiacich kampaní vieme presne zmerať, aká je ich úspešnosť, a tiež tieto kampane optimalizovať pre ich maximálny výkon vylúčením tých prvkov, ktoré nedosahujú požadované výsledky.

  V Pizza SEO podrobne sledujeme dianie vo svete sociálnych médií. Preto si môžete byť istí, že vo vašich kampaniach využijeme najnovšie formáty reklám a ďalšie vychytávky pre zvyšovanie efektivity kampaní.

  Chcem ponuku na marketing na sociálnych sieťach od Pizza SEO

 3. Aké ukazovatele zvyčajne sledujete pre vyhodnocovanie úspešnosti vašich aktivít?

  Aktivity vyhodnocujeme na základe cieľov a oblasti podnikania klienta.

  Pri e-shopoch je hlavným ukazovateľom pomer marže pripísateľnej k aktivite na sociálnych sieťach k nákladom na reklamné kampane.

  Pri B2B zákazníkoch alebo tých s dlhším nákupným cyklom vyhodnocujeme najčastejšie počet dopytov.

  Pri kamenných predajniach dokážeme do určitej miery sledovať aj offline nákupy (pomôže nám k tomu napr. meranie mikrokonverzií na webe – stiahnutie cenníka, registrácia pre odber newslettra, stiahnutie kupónu a pod.).

  Okrem výkonnostnej zložky kampaní nezabúdame ani na ciele týkajúce sa budovania značky zákazníka, jeho reputácie na sociálnych sieťach a zákazníckej podpory prostredníctvom týchto kanálov.

  Chcem ponuku na marketing na sociálnych sieťach od Pizza SEO

 4. Viete zlepšenie výkonnosti garantovať?

  Pri už bežiacich výkonnostných kampaniach (kde máme k dispozícii štatistiky aspoň za pár mesiacov) je možné odmenu pre nás naviazať na konkrétne zlepšenie vo výsledkoch ako obrat vďaka kampani, cena za akvizíciu či cena za kliknutie. Pri nových kampaniach je možné po niekoľkých mesiacoch spolupráce takisto prejsť na model odmeny podľa výkonu.

  Chcem ponuku na marketing na sociálnych sieťach od Pizza SEO

 5. Má klient prístup k reklamným účtom?

  Samozrejme, pre maximálnu transparentnosť má klient pri spolupráci s Pizza SEO prístup do reklamných účtov, ktoré používame – správca reklám na Facebooku, LinkedIn a pod. Môže tak sledovať zmeny, ktoré naši špecialisti realizujú v reklamných kampaniach a tiež ich výsledky a náklady.

  Chcem ponuku na marketing na sociálnych sieťach od Pizza SEO

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Kto bude pracovať na vašom marketingu na sociálnych sieťach?

Konzultanti

Online marketing špecialistky

Dohodnite si úvodnú konzultáciu!

Pri marketingu na sociálnych sieťach a nastavení štatistík je ideálne na úvod osobné stretnutie alebo telefonická diskusia (aj cez Skype). Dohodnite si ju na info@pizzaseo.com, alebo telefonicky na čísle 02 52 444 196.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.