Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako získať cenovú ponuku?

Pri tvorbe reklamnej kampane je ideálne na úvod osobné stretnutie alebo telefonická diskusia (aj cez Skype alebo Hangout). Dohodnite si ju na info@pizzaseo.com, alebo telefonicky na čísle 02 52 444 196.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako tvoríme online kampane

 1. S klientom sa dohodneme na cieľoch video kampane

  Cielenie a formáty video kampaní sa líšia v závislosti od cieľa kampane. Chcete osloviť ľudí, ktorí vás ešte nepoznajú? Chcete videom pripomenúť svoju značku? Chcete vedieť, ako ľudia vnímajú vašu značku v porovnaní s konkurenciou? Či aký vplyv má video reklama na povedomie o značke? Na základe podobných otázok spolu s klientom nastavíme ciele video kampane, tak, aby boli dosiahnuteľné a merateľné.

  Chcem zistiť možnosti spolupráce na online kampani

 2. Zacielime vhodné publiká

  Cieľovú skupinu na YouTube či na Facebooku vieme zasiahnuť pomocou:

  • záujmov používateľov (napr. Outdoorový nadšenci, ľudia, ktorí sa zaujímajú o elektrotechniku, nákupní maniaci a pod),
   tém videí (nap. Videá o móde, recenzie fotoaparátov, rozprávky, hudobné videá a pod.),
  • demografie, veku
  • nákupných preferencií
  • remarketingu = ľudí, ktorí už boli na vašom webe
  • Alebo vieme cieliť na konkrétne videá/typy videí

  Výhodou YouTube alebo Facebook video reklamy oproti TV reklame je, že zasiahnete len vašu cieľovú skupinu, nie všetkých, ktorí sa pohybujú na YouTube.

  Chcem zistiť možnosti spolupráce na online kampani

 3. Vyberieme vhodný formát video reklám

  Podľa nastavených cieľov v stratégii určíme formáty, ktoré budeme využívať – YouTube Truview reklamy – In-Stream formát (video reklama, ktorá sa zobrazuje pred, počas alebo po videu), Bumper reklamu (nepreskočiteľné 6 sekundové video) alebo Discovery ad (textovú reklamu s obrázkom, ktorá sa zobrazuje vo vyhľadávaní YouTube), YouTube Brandlift (reklama s dotazníkom na zistenie vplyvu reklamy na zvýšenie povedomia o značke), Facebook Video reklamy (video reklamy v Newsfeede) alebo iné systémy, napr. slovenský Etarget (video reklama na najväčších slovenských weboch alebo video reklama v banneroch).

  Chcem zistiť možnosti spolupráce na online kampani

 4. S klientom pripravíme video

  Na stretnutí s klientom preberieme ciele, ktoré chce klient pomocou video reklamy dosiahnuť. Na základe toho pripravíme odporúčania pre video – aké prvky vo videu využiť či ako upraviť existujúce, tak aby bolo pre používateľov čo najzaujímavejšie.

  S overenými partnermi vieme klientovi zabezpečiť kreatívu aj tvorbu videí pre online reklamu alebo pomôcť s úpravou či lokalizáciou existujúcich videí.

  Video určené ako reklama na YouTube sa líši podľa formátu a cieľovej skupiny. Video navyše oproti televízii môže obsahovať interaktívne plochy, tzv. end-screeny a karty, na ktoré môže používateľ kliknúť. Vie sa tak ľahko dostať na web, prípadne priamo na konkrétnu podstránku alebo dokonca produkt.

  Chcem zistiť možnosti spolupráce na online kampani

 5. Optimalizujeme video kampaň

  Vďaka presným štatistikám vidíme, koľko používateľov si pozrelo videá, koľko percent z videa videli, koľkí reklamu preskočili, koľkí prišli z videa na web a koľkí nakúpili, odoslali formulár či prihlásili sa do newslettera. Vieme tak optimalizovať kampane, cenu za videnia, umiestnenia aj cielenia ešte počas behu kampane. Taktiež týchto ľudí vieme ďalej zasiahnuť pomocou bannerovej reklamy a tiež reklám vo vyhľadávaní (remarketing).

  Chcem zistiť možnosti spolupráce na online kampani

 6. Pripravíme zrozumiteľný report

  Výsledky reportujeme vo frekvencii, ktorá vám vyhovuje. Sústredíme sa na metriky, ktoré sú pre vás zrozumiteľné a zmysluplné – štatistiky prezretí videí, publík, návštevnosť z kampaní aj nákupy na webe či iné ciele (ako odoslania formulárov, prihlásenie sa do newslettra a pod.).

  Chcem zistiť možnosti spolupráce na online kampani

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ako získať cenovú ponuku?

Pri tvorbe reklamnej kampane je ideálne na úvod osobné stretnutie alebo telefonická diskusia (aj cez Skype alebo Hangout). Dohodnite si ju na info@pizzaseo.com, alebo telefonicky na čísle 02 52 444 196.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.