Z top SEO firmy na kompletné riešenie vo výkonnostnom marketingu
rebranding logo
Menu

Spoločnosť Pizza SEO realizovala výskum na 100 vybraných najväčších stránkach slovenského Facebooku. Tu sú stručné dáta z doterajších zistení (výskum prebieha naďalej a priebežne bude aktualizovaný).

Ak máte záujem byť informovaní o nových zisteniach z výskumu Facebooku a online marketingu, prihláste sa do nášho mailing listu:

Prihlásenie do newsletteru

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

TOP 100 stránok

 • Autá
 • Elektronika
 • Mobilní operátori
 • Kozmetika
 • Jedlo a nápoje
 • Retail reťazce
 • Fashion
 • Banky

Ako sme výskum realizovali?

 1. Ako ste zbierali dáta?

  Dáta sme zbierali cez vlastné riešenie – skript pristupujúci v pravidelných intervaloch k aktuálnym dátam Facebook stránok zaradených do výskumu.

  Mám záujem o výsledky výskumu v mojom segmente!
 2. Za aké obdobie máte dáta?

  Dáta máme k dispozícii za obdobie viac než pol roka, ale do výskumu sme zahrnuli mesiace október 2015-február 2016.

  Mám záujem o výsledky výskumu v mojom segmente!

Počet fanúšikov sledovaných stránok spolu

14 818 501

Počet príspevkov sledovaných stránok spolu

21 580 (október 2015 – február 2016)

Priemerná stránka

113 585 fanúšikov

Priemerná stránka

6,58 príspevkov/týždeň

Ako stránky publikujú…

Deň publikácie

Čas publikácie – hodiny

Čas publikácie – denná doba

Typy príspevkov

Ako na to reagujú ľudia…

Deň v týždni – počet likes

Deň v týždni – počet komentárov

Čas reakcie – likes

Likes pre typy príspevku – lift oproti priemeru

Komentáre pre typ príspevku – lift oproti priemeru

Ak máte záujem byť informovaní o nových zisteniach z výskumu Facebooku a online marketingu, prihláste sa do nášho mailing listu:

Prihlásenie do newsletteru

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.